A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2014. október 5., vasárnap

Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek mai gondolatai

Öröm a szőlőben
Christoph Schönborn bíboros gondolatai 2014. október 5. vasárnap evangéliumához (Mt 21, 33-44)
Saját szőlő iránt táplált szeretet! Hazánkban sok ember tudja, miről van szó. Szép és megelégedést nyújtó munka, ha valaki a saját szőlőskertjét ápolja és gondozza. A Biblia ismeri ezt a szeretetet, és gyakorta beszél róla. Ma pl. az istentisztelet alkalmával Izajás prófétától olvas fel egy részt az Egyház. Így hangzik: "Hadd énekeljek kedvesemről,
szerelmesem énekét szőlőjéről! Szőlője volt kedvesemnek termékeny hegytetőn. Körülásta, és a kövektől megtisztította, majd beültette nemes szőlővel. És várta, hogy szőlőfürtöt teremjen,
de vadszőlőt termett."

Ennél a képnél lép be Jézus. De nála ez sokkal drámaibb fordulatot vesz. Egészen kegyetlen és egészen erőszakos esemény következik. A szőlőmunkások, akik bérelték a szőlőt, gátlástalan gonosztevőkként viselkednek. Összeverik, sőt megölik a szőlősgazda szolgáit. A szőlősgazda odáig ment, hogy végül saját fiát küldte el az őt megillető részért. De ezt is megölték.
Jézus hallgatói megértették, hogy róluk van szó! Azt a népet szólította meg Jézus, akiről tudta, hogy hozzájuk szól a küldetése, vagyis a saját zsidó népét. Jézusnak a népe által tanúsított elutasításáról van szó. Isten saját szeretett szőlőjeként telepítette e népet. Mégis az édes helyett savanyú gyümölcsöt termett. Isten elküldte népéhez a szolgáit, vagyis a prófétákat. Mégis, ahelyett, hogy hallgattak volna rájuk, megvetették és megölték őket. És most telik be a pohár: magát Jézust, az Isten Fiát utasítják el - sőt ölik meg!
Ennek a drámai történetnek van egy tragikus utó története: Túlságosan gyakran olvasták ki ebből a keresztények, hogy a zsidók elvetették Jézust, az Isten Fiát. Ezért vetette el őket Isten. Az Egyház lépett a Zsinagóga helyébe. A keresztényekre lett bízva az Úr szőlője, amit Isten a zsidóktól elvett. Így nyert igazolást megannyi zsidóüldözés. Mily sok szenvedést okoztak ezáltal zsidóknak keresztények!
Az evangélium azonban egyáltalán nem a múltról beszél. Jézus a ma emberét szólítja meg. A szőlőről és a savanyú gyümölcsről, a bérlőkről és azok tetteiről szóló történet most játszódik.
Fogadjuk el: A szőlő az Egyház. Hoz-e olyan gyümölcsöt, amit tőle Isten elvár? Nem viselkedünk mi, keresztények túl gyakran úgy, mint ama szolgák Jézus példázatában? Bizonnyal vannak a keresztények közt csodálatos emberek, nagy példaképek, akik jó gyümölcsöt teremnek. De milyen gyakran félre ismerik, üldözik és megvetik őket pont az övéik. A szentnek az élete gazdag a saját egyházától kapott szenvedésekben.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...