A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2014. február 1., szombat

Gyertyaszentelő Boldogasszony - ünnepi gondolatok


XVI. Benedek pápa, még bíboros korában írta a következő sorokat, amelyben kifejti, hogy korunkra sokszor jellemző a „határozott elfordulás a történelemtől, ami már csak a tegnap lomtárának számít, amelyből egy egész új mának semmi haszna nincs”.
Ahhoz, hogy a hitünket és hitünk alanyát jobban megismerjük, elengedhetetlen, hogy nagyobb figyelemmel forduljunk az egyház liturgiája felé.
Szomorú tapasztalat mindannyiunk számára, hogy nem ezt tesszük. Magunk mögött hagytuk a Hit évét. A nagy pápa, XVI. Benedek pápa, kegyelmi évet jelentett be azzal, hogy a katolikusok figyelmét a hit mélyebb megismerésére irányította. 
De az év lezárása után elmondhatjuk-e, jobban és többet ismerünk az E tanításából, mint annak előtte?
Igazából nem. Semmi nem történt, nem tettünk semmit. A hitéletünk ugyanolyan felületes, mint annak előtte volt. Az erények és bűnök terén való tévedések, a méltatlan szentségekhez való járulás. Az alázat és Isten dicséret hiánya már már az egeket sérti.
Legfőbb gondunk, az, hogy új pápánk milyen cipőben jár, miért fekete nadrágot hord és mit eszik a Szent Márta ház menzáján. Olyan jó volna ezen felülemelkedni, mielőtt e világ szele széltől lengetett nádszál módjára kiszaggat és magával ragad.
Az Egyház örök. A krisztusi hit örök. Az isteni igazság teljessége a Római Katolikus Anyaszentegyházban áll fönn. 
Csak akkor maradhatunk szilárdak és kitartóak, ha jobban megismerjük hitünket, amely az Egyház hite, és amely hit teljességét Krisztus nevében való megkeresztelkedésünk során az Egyház isteni közreműködése során kegyelemből megkaptunk.
Ha a hit rendje megszabja az imádság rendjét, akkor hogyan lehet az, hogy templomainkból eltűnt a szent nyelv használata, a gregorián ének, az igazi gyertyák és az igazi örökmécs. A művészi oltárok, az elmélkedésre indító szobrok.
Testvérek! Ha mi nem őrizzük meg, ha mi nem becsüljük meg, akkor az utókor hogyan fog hitre ébredni? Mit fog utánunk találni? Mi fogja a Krisztusba vetett hitet megjeleníteni és kifejezni? Aki a hit szimbólumait nem becsüli, magát a hitet sem becsüli.
A mai ünnep a világosságról szól. Az örök Világosságról. Az isteni örök fényről, Jézus Krisztusról, akinek istenségét elsőnek volt méltó felismerni a Boldogságos Szűz Mária. És Ő mutatja fel számunkra.
Kérjük áhítattal és nagy alázattal e kegyes Szüzet, vezessen el minket az ő szerelmetes Fiához, hogy felismerve istenségét, a Lélektől indítva tudjunk az Istenhez sóhajtani, Atyánkként szólítva őt!
"Ékesítsd fel menyegzős termed, Sion, és fogadd Királyodat! Öleld át Máriát, a mennyország ajtaját, mert ő hordozta az új Világosság dicsőségének királyát. Megáll a Szűz és kezében hozza a hajnalcsillag előtt szült Fiát, aki Simeon ölébe fogadott, és a népeknek hirdette, hogy ő az élet és halál Ura, és a világ Üdvözítője."
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...