A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2014. augusztus 31., vasárnap

Elmélkedés - évközi 22. vasárnapÉvközi 22. vasárnap, Mt 16,21-27Kedves Testvérek!

Mi értelme van az életnek? Mi értelme van a halálnak? És mi értelme van a szenvedésnek, ami igen nagy szerepet tölt be életünkben. Kinek többé, kinek kevésbé. De mindenkinek kijut belőle bőven. Krisztus feltámadásához véres szenvedése és kínlódása vezetett. A megalázottság, a kitaszítottság, a véget nem érő kínzások sora, a kiszáradás és végül a halál vezetett a megdicsőüléshez. A mai világ mit mond? Nehogy már szenvedj, mert akkor egyenesen bolond vagy. Sőt, a férfiaknak egyenesen tilos sírni, és kimutatni, hogy szenvednek, hogy fáj nekik valami ott belül. Helyette vedd meg azt, ami pótolja az örömöt, tedd meg azt, ami éppen akkor boldoggá tesz! De ez nem örök! A világ fut a fájdalom elől fájdalmában, fut a halál elől halálában.

Jézus elkezd beszélni az evangéliumban szenvedéséről a tanítványoknak. Péter azonban félti, mert emberi módon gondolkodik Istenről. Nem biztos a hite, mondhatnánk. Gondoljunk csak arra, amikor a vízen elindul Jézus felé. Egyszer csak el kezd süllyedni. Szóval Jézus megjövendöli szenvedését és feltámadását. Rögtön megmagyarázza szenvedésének és halálának értelmét, célját, ami a feltámadás, amivel megnyitotta számunkra a mennyország kapuját, és amivel eltörölte bűneinket. Péter erről nem tud hosszú távon gondolkodni. Persze, hiszen megszerette Jézust, nyilván saját életét is féltette, hiszen ember volt.

Jézus húsvéti misztériuma – mely magában foglalja szenvedését, halálát, föltámadását és megdicsőülését – a keresztény hit középpontja, mert Isten üdvözítő terve egyszer s mindenkorra megvalósult Fiának, Jézus Krisztusnak megváltó halálával. Tehát Jézus Krisztus szenvedése ad értelmet a mi szenvedéseinknek. Az ő szenvedése és halála volt eszköze a mi üdvösségünknek. Ezért szenvedésünk csak Jézussal együtt viselhető el, csak a vele és érte vállalt szenvedés nyer értelmet, és jut el végső céljához: Istenhez.

Mindenki megtapasztalta már a szenvedést. Tudjuk, hogy vannak kilátástalan helyzetek. Azonban tudjuk azt is, különben nem lennénk itt a templomban, hogy Isten végtelen kegyelme és szeretete képes megenyhíteni szenvedéseinket, és képes elvezetni a megoldáshoz a bonyolult helyzetekben.

A 20. század első felében élt Németországban Konnersreuthi Neumann Teréz, egy parasztlány. Szegény körülmények között nőtt fel, sok testvérrel. De mindig hálás tudott lenni mindenért Istennek: a napsugárért, a kék égboltért, tudott örülni a madaraknak, a virágoknak. Korán betegápoló nővér szeretett volna lenni, de kitört az első világháború. Apja bevonult, és minden férfimunkát neki kellett végezni. Testvéreit is ő tartotta el. Egy tűzvészben oltás közben megsérült a hátgerince. 7 évig kellett feküdnie, és semmi remény nem volt gyógyulására. Ez közben érlelte lelkét a rá váró feladatokra. Különös és szoros kapcsolat alakult ki közte és Kis Szent Teréz között, akinek betegsége során a boldoggá avatásáért imádkozott. Gyógyulások sora következett be. 1926-tól kezdve nem evett és nem ivott semmit sem. Édesanyja unszolására ivott néha, de nyelőizmainak bénulása miatt már négy éve alig tudott enni. Augusztustól pedig nem kívánt semmit sem. Csak a mindennapi szentáldozáshoz kapott még néhány csepp vizet. 1927 szeptembere óta pedig a plébánosa ezt is megtagadta. Ettől kezdve haláláig, vagyis 35 éven keresztül mindenfajta étel és ital nélkül élt. A mindennapos szentáldozás volt egyetlen tápláléka. Teréz megkapta Jézus stigmáit is. 1926. március 4-ről 5-re (csüt-pént) virradó éjjel látta Krisztust. Szíve táján erős fájdalmat érzett, majd péntek délig szivárgott a vére. Krisztus minden szenvedését és kínzását látta látomásban a következő hetekben. Vére pedig minden alkalommal szivárgott. Nagypénteken a lábán és a kezén is megjelentek a sebek. Húsvét vasárnap pedig megjelent neki a feltámadt Üdvözítő. Eközben vizsgálták orvosok, videofelvétel is készült róla, és zarándokok ezrei látogatták meg.

Neumann Teréz másokért is vállalta a szenvedést. Egyszer ezt mondta egy beszélgetés során: „Nézd csak, a szenvedést senki sem szereti. Én sem szeretem. Nincs ember, aki a fájdalmat szeretné, és én is ember vagyok. De szeretem az Üdvözítő akaratát. Ha szenvedést küld, azért vállalom, mert Ő akarja. De magát a szenvedést nem szeretem.” Titokzatos kapcsolata volt az elhunytakkal is, és szenvedett a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Látta a mennyországot is több képben.

Neumann Teréz élete és Krisztussal való egyesülése a szenvedésben felhívja figyelmünket arra, hogy csakis a mennyországra irányult figyelemmel, csakis a Krisztusért élt élettel lehet mindennapi életünket átalakítani, igazán boldogabbá, elviselhetőbbé tenni. Ő Krisztusért vállalta a szenvedést, és bár sajátos módon, de mégis példát adva nekünk. Példát a bátorságra, példát a kitartásra.

Jézus feltételt szab számunkra követésében, és utat mutat az értelmes élethez. Feltétel a kereszt hordozása. Ha magunkba nézünk, és megvizsgáljuk életünket, nagyon jól tudjuk, hogy mik a keresztjeink. Egy betegség, egy rossz családi állapot vagy háttér. Egy szenvedélybetegség. Egy rossz emberi tulajdonság, amit esetleg a másiktól tudunk meg, hogy van olyanunk. És folytathatnánk a sort. Ha ezeket fel tudjuk venni, az már egy lépés Krisztus nyomában. Nem könnyű felvenni sem, hiszen a világ azt diktálja, hogy dobd el! És ha Jézusért hordozod, vagy felajánlod másért, egy jó szándékért, akkor máris könnyűvé válik a kereszt, „édes lesz az iga, és könnyű a teher”.

A másik feltétel az önmegtagadás. Jézus felszólít arra, hogy saját önző dolgainkból kilépve tudunk Istenért és a másikért élni. Persze felmerül a kérdés: mi haszna van ennek? Az örök üdvösség.

„Mert az Emberfia eljön angyalaival Atyja dicsőségében, és akkor megfizet majd mindenkinek tettei szerint.” Van pokol, van tisztítóhely, és van mennyország. Ez nem mese, ez a valóság. Ez nem félelemkeltés, nem depresszióba kergetés, hanem az élet. A sorsunk. És ez a mi kezünkben van. A döntés, hogy a krisztusi úton haladunk előre az Isten országába, vagy pedig eleget teszünk a világot uraló média kérésének, bedőlünk a hazugságoknak, elfogadjuk azok véleményét, akikről azt sem tudjuk, hogy kik, de hát ez a trend, ez a divat.

Mi az én életem értelme? Miért és kiért ajánlom fel szenvedéseimet? És hogyan fog nekem megfizetni Isten, amikor eljön?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...