A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2012. március 22., csütörtök

A víz világnapja

Az ENSZ március 22-ét a Víz világnapjává nyilvánította. Az élethez nélkülözhetetlen a víz, oltja a szomjat, táplálja a növényeket... 2,4 milliárdan azonban tisztítatlan vízhez jutnak csak - közölte az ENSZ. A világnap alkalmával kezdjünk el tudatosabban bánni a vízzel, és ne pusztán a vízdíj csökkentése ösztönözzön. Falunkban jelenleg egy köbméter ivóvíz 241 forintba kerül, nyáron pedig 10% locsolási kedvezmény van. 
A víz alap szimbóluma a kereszténységnek. Jelen van a teremtéstől kezdve egészen a szentségekig. Az Ószövetségben nemcsak az élet jele, hanem a pusztításé is. Tanúskodnak Isten hatalmáról is: "A vizek láttak téged, Istenem, a vizek megborzadtak, a hullámok a mélységekig remegtek." (Zsolt 77,17) Pusztító erő a víz, de aki az Úrhoz imádkozik a szorongatás idején, azt nem éri el a betörő víz áradata (Zsolt 32,6). 
Az Újszövetség Isten lelkéhez kapcsolja, az üdvösség eszközeként mutatja be. Jézus szavai által a Szentlélek jelképe lesz a víz. A sátoros ünnep alkalmával pedig ezt mondta Jézus: "Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem, belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Ezt a Lélekről mondta." (Jn 7,37kk) Eszkatologikus jel is, mert az idők végén az Isten és a Bárány trónjából fakadó víz az örök élet vize (Jel 22,1).
Az egyházatyák az üdvösséget, a kegyelmet látják a víz által kifejezve. A keresztvíz szakralitását a Krisztust jelképező húsvéti gyertya adja meg, amikor a pap háromszor mártja a vízbe, mondván: "Szálljon le a kút teljességébe a Szentlélek ereje. És e víz teljes lényegét termékenyítse meg az újjászületés eszközével." A keresztségkor a Szentlélek erejét jelenti. A szentmisében a kora keresztény időktől néhány csepp vizet kevernek a miseborhoz, amely jelenti a hívőknek Krisztussal egyesülését. Ugyanakkor utal Krisztus sebére, amelyből víz és vér folyt (Jn 19,34). 
A kereszten függő Jézus (Jn 19,19k) előképe a jelenet, amikor Mózes vizet fakaszt a sziklából (Kiv 17,6). Jelképe Krisztus vérének, mert ahogy a sziklából fakadó víz megmentette Izrael fiait, úgy mentette meg az emberiséget Krisztus vére. (irodalom: Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma, SzIT, 2002.)
Az alábbi videón Händel Vízizenéje szól:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...