A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2014. május 2., péntek

Homíliavázlat húsvét 3. vasárnapjára

Húsvét 3. vasárnapja, A év - prédikáció
Életünk egy zarándoklat, egy út az örök haza felé, a mennyek országába. Olyan út, amin a feltámadt Krisztus társul hozzánk. Amíg az emmauszi tanítványok látták Jézust, addig nem tudták, hogy ki az a titokzatos harmadik. Amikor viszont felismerték, már eltűnt a szemük elől. Mi is felismertük őt, hiszünk benne, azonban nem látjuk. Ez az ismeret, a mi ismeretünk több, mint a látás! Talán jobb érzés így hinni, hogy nem látjuk őt, mint hogy látjuk, de nem tudjuk, hogy kicsoda ő.
Milyen a mi ismeretünk Jézusról? Jézus ismeretével kapcsolatban mi, mai keresztények meglehetősen kényelmes helyzetben vagyunk. A könyvespolcok roskadoznak a Jézusról szóló könyvektől, az Egyház a kezünkbe ad minden eszközt, amik által megismerhetjük Jézust. Ezeken kívül pedig átlagosnak mondható az a jelenség is, hogy a legtöbb keresztény úgymond a családból hozta hitét, ott tapasztalta meg először, hogy kicsoda Jézus. Az első képes Bibliában, az első szentképen, nagymama rózsafüzér imádsága közben, vagy éppen egy mély hitű családban, ahol egy tragédia átalakította életüket. Micsoda húsvéti kegyelem ez, hogy szinte minden lehetőségünk megvan Jézus felismeréséhez! Sőt, bár nem láttuk Jézust úgy, mint az apostolok, mélyebb és kifinomultabb ismereteink vannak róla. Mi már annak az ősegyháznak a lelkesedéséből élünk és tudjuk, kicsoda a Jézus, aki először kapta meg a Szentlelket, akiben képessé váltak azt a Jézust hirdetni, akit megismertek, és aki beszélt nekik. A húsvéti kegyelem tehát a Szentlélek által jelenik meg bennünk, és így, mintegy megerősítve a Lélekkel, tudjuk hirdetni bármilyen körülmények között Jézust. Ezért tartja fontosnak az Egyház, hogy a bérmálás, mint általában minden szentség felvétele, minél hamarabb történjék meg.
Azonban Jézusról való tudásunk és tapasztalatunk nem elég önmagában. Igenis szükséges, hogy egy mély, üdvös és édes félelem átjárjon minket, hogy valóban megvalljuk: ő az Isten Fia! Életünk, hivatásunk, környezetünk, családunk, barátaink, ellenségeink, lakóhelyünk, állapotbeli kötelességeink a legalkalmasabbak arra, hogy krisztusi tetteket végezve ne csak másoknak mutassuk meg, hogy milyen Jézus, hanem mi magunk is rádöbbenjünk Jézus igazi valójára. A tevékeny hit által leszünk képesek mi magunk is meglátni másokban Jézust, és ők is bennünk. A másokhoz való odafordulás lehet a nyitja annak, hogy Jézussal megismerkedjünk, és Jézust megismertessük az egész világ. Akár alkalmas, akár alkalmatlan.
Mi van azokkal, akik nem ismerik Jézust? Minden emberben, aki még nem ismeri Jézust a hitből, van egy lángolás, amely vágyik Jézusra. Van, aki belül tudja, hogy neki személy szerint Jézust nem mutatja meg senki. Van, aki egy olyan Isten-embert keres, mint amilyen Jézus, de nem tudja megnevezni. De kit keresnek ők? Az irgalmas Istent, aki törődik velük, aki meglátja a bajukat, aki gond és kreált akadályok nélkül hajlandó odamenni hozzájuk, felkeresni őket. Aki szereti őket minden hibájuk ellenére, és aki képes bármikor, még az utolsó percben is megbocsátani életük összes vétkét. Ezt a vágyat kötelességünk életben tartani, és kötelességünk kielégíteni. Oda kell fordulnunk minden emberhez, akár szép, akár csúnya, akár okos, akár primitív. A szentmisében történő kézfogás nem egyenlő a másikhoz való odafordulással. Ebben a gesztusban ugyanis nem a mellettem ülőkkel engesztelődöm ki, mert az előbb éppen összevesztem velük, hanem egy sokkal mélyebb cselekményről van szó, amelyben az egész Egyház engesztelődik ki. Ezért fontos, hogy csak azzal történjék meg ez a gesztus, aki éppen közvetlenül mellettünk ül.
Ápolnunk kell magunkban a szent félelmet, ami jelzi az üdvösség útját, és kiöl minden profán félelmet szívünkből, és így felszabadít a bűnös világ szolgaságából. Ez a félelem hozzákapcsol minket Istenhez, nem elválaszt tőle. Ez idézi elő a megrendültséget, amely nélkül senki sem üdvözülhet. A megrendültség múló esemény, de tanulni kell belőle, és kialakítani a csendes, hétköznapi, érzelmektől független megrendültség állapotát, amely nem felejti el soha azt az egyszer meglátott titkot, hogy Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak drága vére váltott meg engem. Hogy Istennek kellett értem szenvednie és meghalnia, hogy az Ádámtól örökölt értéktelen élettől és életformától megszabadulhassak.
Az emmauszi evangélium még két nagy kegyelmet tár elénk: a kenyértörés, a szentmise végtelen ajándékát, és az apostoli közösségét. Ezek nélkül a Krisztusba vetett hit elsekélyesedik, egyéni látomássá zsugorodik, és nem talál vissza Jeruzsálembe, velük viszont az Egyház közös hitében elnyeri teljességét.
Törekedjünk arra, hogy ebben a csodálatos kincsben, a szentmisében egyre inkább felismerjük a köztünk élő Jézust, és méltó keresztény élettel tanúsítsuk is ezt. Amen.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...