A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2014. május 16., péntek

Húsvét 5. vasárnapja - homília(vázlat)

Az Apostolok Cselekedeteiben ezt halljuk a tizenkettő szájából: „Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét… Szemeljetek hát ki magatok közül… hét jó hírben álló, Lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal.” Az apostolok eltökéltek voltak és keményen elhatározták magukat, hogy minden körülmény között hirdetik Krisztus örömhírét. És erre buzdították is a rájuk bízottakat. A múlt vasárnap első olvasmányában hallottuk, hogy Péter milyen erős lelkesedéssel akarja Krisztushoz vezetni a különböző közösségeket. Az apostolok lelkesedése még a Krisztussal való találkozásból él, a vele való társalgásokból, és nem utolsó sorban a jézusi parancs komolyan vételéből. Az Egyház minden tagjának ez a feladata ma is. Jézussal találkozni, ebből a találkozásból lelkesedést szítani magunkban, majd pedig végezni a missziós szolgálatot, az ige hirdetését. Minden szentmisében találkozunk azzal a Jézussal, aki lehajolt hozzánk, szenvedésével pedig magához vonzott, felemelt minket Atyjához, az Istenhez. Irgalmával pedig szüntelenül lehetőséget kínál arra, hogy a vele való találkozás teljes legyen, kegyelme bőven áradhasson lelkünkbe. Mire választanak ki hét bölcs, Lélekkel eltelt férfit a közösségből? Az asztal szolgálatára. Ugyanis a számos munka között bizonyos személyek és társadalmi rétegek háttérbe szorultak. Ma nem ugyanez történik? Nekünk is ki kell választanunk magunk közül számos olyan férfit, akik az ige és az oltár szolgálatában tudnak munkálkodni. Ez már elkezdődhet a ministráláskor, de eljuthat bárki a diakonátusig, vagy akár egészen a papságig. Hiszen az Egyház számtalan olyan szolgálat lehetőségét kínálja fel a világi hívők részére, amelyekben segíthetik a papság feladatát. Azonban ennek már az apostolok korában is igen magas feltétele volt: vagyis olyan férfit kellett kiválasztani, aki eltelt a Szentlélekkel. A tanúságtételhez és a szolgálattevéshez is olyan tudás és hit kell, amely a Szentlélek által válik hitelessé.
Mit kell tennünk ahhoz, hogy a szolgálatunk valóban méltó legyen? Krisztust kell követnünk. Krisztust, aki az út, az igazság és az élet. Az Atyához is csak általa juthatunk el, és a földi szolgálatainkat, keresztény életünket is hozzá kell mérnünk. Az ő mintájára kell alakítanunk életünket. Nem hagyhatjuk, hogy más hang, ahogyan hallottuk a múlt vasárnap, eltérítsen minket Jézus mellől. Ki kell tartanunk a krisztusi igazságok mellett. Napjainkban nagyon kevesen vannak azok, akik akár a legkisebb dolgokban is kitartóak lennének. Nem szabad őket megvetnünk, hiszen mi sem vagyunk ezen a téren tökéletesek. Saját személyiségünk formálásával, alakításával képesek vagyunk a környezetünket is formálni.
Napjainkban is vannak olyan példák, akik Krisztus követésében, az útról nem letérve kitartottak akár vérük árán is. Gondoljunk csak Salkaházi Sárára, Apor Vilmosra, Meszlényi Zoltánra, vagy éppen azokra, akik még élnek, de komoly ellenállással kellett életük során szembenézni hitük miatt.
Azonban a „megnyesett fa kizöldül”, ahogy erről tanúskodik Lékai László bíboros jelmondata. Ha képesek vagyunk Krisztust követni minden körülmény között, képessé válunk őt hirdetni is. Az elvárás pedig nagy: Krisztust hirdetni, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Ezt csak akkor tudjuk megvalósítani, ha eltelünk a Szentlélekkel és hiszünk benne. Jézust ugyanis csak a Szentlélekben lehet felismerni, az ő segítségével tudunk benne hinni, és válhatunk az Atya gyermekeivé. A Szentlélekkel való kapcsolatunk a legmélyebb és legtitokzatosabb. Minden szép emberi kapcsolat a Szentháromság személyeibe vetett bizalmunkban teljesedik be. Így a legszebb emberi kapcsolat, a barátság is. Nem véletlen, hogy Jézus éppen az utolsó vacsorán nevez minket barátainak, amikor tudtul ad mindent, amit az Atyától hallott.
Jézus azt mondja, hogy „higgyetek az Istenben”, az Atyában, és „bennem is higgyetek”, hiszen akkor megszűnik szívünk nyugtalansága, mert végső otthont találunk benne. Egy személynek csak egy másik személy lehet az otthona. A mi örök otthonunk pedig az örök Szentháromság.
Jézus az élő szikla, vagyis Isten szent Fia. Csak rá épülve lehet örök otthont építeni. Legyen ez házasság, szüzesség vagy papság. Az Egyházban minden alá van vetve a romlásnak és a múlandóságnak, kivéve a hitet, a reményt, a szeretetet és a szentségi rendet és a Szentírást. A szentségek a hit szentségei, a Szentírás pedig a hit forrása.
A mi kötelességünk tehát, hogy hirdessük Isten igéjét, és végezzük az asztal, az oltár szolgálatot. Ez pedig csak a mély hit által, a Szentlélek segítségével, a szentségek rendszeres vétele és a Szentírás olvasása által lehetséges.
Legyünk tehát olyan tanúi Krisztusnak, akik hűségesek az Egyházhoz, abban élnek egész valójukkal, és olyan lelkesen akarják végezni szolgálatukat, mint az apostolok, vagyis Szentlelkesen. Kérjük a Szentlelket, hogy töltse be szívünket, hogy képessé váljunk megmaradni az úton, hogy így egykor majd eljuthassunk az Atyához.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...