A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2014. május 10., szombat

Húsvét 4. vasárnapja - homília(vázlat) (Hivatások vasárnapja, prédikáció)

Az Apostolok Cselekedeteiből hallott részletben ezt halljuk: ,,Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből! Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek tért meg.”
Tegyük fel, hogy ma egy más vallású vagy egyáltalán nem hívő közösséghez szólunk így. Alighanem elég gyatra sikerrel járnánk. Sőt, talán nem is mernénk próbálkozni sem. De emberi szavainknak nem is lenne hitele mindaddig, amíg a hitről és a keresztségről nem úgy gondolkodunk, mint Jézus és az apostolok.
Péter most mutatkozik először emberhalásznak. Ő már a hit által a hajóban van, Szűz Máriával és a többi apostollal együtt. A világ a tenger, amelyből ki kell halászni a lelkeket, hogy megmeneküljenek. Minden embernek feladata ez a szolgálat, ez a krisztusi munka. Nem csak a nem hívőknek kell továbbadnunk Krisztus üzenetét, hanem saját környezetünkben is van tennivalónk. Saját közösségeinkben kell elsősorban olyan tanúságtétellel fellépnünk, amely hatására egyre jobban követik Krisztust. Péter bátorsága példaértékű számunkra, hogy bátran, akár alkalmas, akár alkalmatlan, kiálljunk a krisztusi hit mellett, azt továbbadjuk, és legalább a szándékunk meglegyen a missziós küldetésre.
Krisztus feltámadásában vált nyilvánvalóvá, hogy az embernek van jövője, van örökkévalósága. Nem volt, és nem is lesz olyan vallás, amely testestül-lelkestül megmentené az embert. A Krisztusban való hit az, amely elvezethet az örök életre.
Az evangéliumnak akkor lesz igazán ereje, amely képes világnézeteket átfogni, ha merünk hitünk szerint gondolkozni, élni és érezni. Ha csak az evangélium szavait ismételgetjük napról napra; ha csak kötelességeink elvégzésének tekintjük a hittanórákat; ha a szentmise pusztán életünk egy nyugodt fél órája, mely ugyan rituális cselekmény, akkor keresztény életünk nem hogy takaréklángon, hanem régen kialudt tűzhöz hasonlít. A mi életünk egy állandóan lángoló tűzhöz kell, hogy hasonlítson. Küldetésünk minden emberhez szól. De a küldetés akkor lesz hiteles és ezáltal gyümölcsöző, ha egész lényünkkel Krisztushoz fordulunk, és őt magát akarjuk teljes valónkkal érteni és követni.
Azok a hívők, papok, szentek voltak legnagyobb hatással kortársaikra, akik a hit szemével bele mertek tekinteni az örök kárhozat tényébe, és aztán feltekintettek az üdvözültek sokaságára. Akik átélték azt, hogy harmadik út nincs, és az örök kárhozat sem ijesztgetés, hanem valós lehetősége annak az embernek, aki gyökeresen és véglegesen Isten ellen fordul.
Péter nem azért fáradozott hirtelen, már Pünkösd napján a pogányok megkeresztelésén, hogy azok azonnal belépjenek a halál utáni boldogságba, hanem hogy még itt a földi életükben lépjenek be Isten országába, és itt, a világban fáradozzanak a világ üdvösségéért.
Jézus azért jött, hogy életünk legyen, mégpedig bőségben legyen – halljuk az evangéliumban. Vagyis azért, hogy már itt a földön bővelkedjünk a mennyei életben. Mert lehet ugyan élni ebben a világban Isten nélkül, biológiai és pszichológiai szempontból, de ez a fajta élet csak a halálig tart. A túlvilágra másfajta élet kell, vagyis isteni élet: ez a bőségben levő élet.
A földi életünk, apostolkodásunk, missziós tevékenységünk csak akkor lehet tehát üdvösségre vezető, ha életünk Istenben bőséges. Így alkalmasak leszünk arra, hogy már itt a földön megteremtsük az üdvösségre vezető út lehetőségét környezetünk, de minden ember számára is. Ha pedig életünk valóban bőségben van, valóban hasonlóak tudunk lenni Péterhez, aki a hit és a Lélek bőségében nem tudta visszatartani missziós szándékát és aktív keresztény életét.
Imádkozzunk a Szentlélek megerősítő és megtartó erejéért, hogy minden körülmények között, vállalva a vértanúságot is, megtérve az igazi keresztény életre, elvezessünk minden embert az üdvösségre! Amen.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...