A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2012. június 11., hétfő

Az Eucharisztiában az Úr mindig velünk van - Angelus

XVI. Benedek pápa tegnapi Úrangyala imádsága alkalmával kiemelte, hogy Úrnapja minden évben örömünk és hálánk megújítása az Eucharisztia iránt. Fontosnak tartja az Eucharisztia szentmisén kívüli tiszteletét, ezzel kapcsolatban Szent Jusztinusz egyházatyát idézte, valamint VI. Pál pápa Mysterium fidei enciklikáját, amelyben a szentmisén kívüli örömteli és ünnepélyes tiszteletről, az Oltáriszentség imádásáról ír. 
A szentség előtti imádság lehet egyéni és közösségi, de mindkettőnek az a célja, hogy a szentségben jelenlévő Urat hallgassuk. Szűz Mária közbenjárását kérte, hogy az eucharisztikus hit növekedjen és terjedjen. 
Megemlékezett az itáliai földrengések áldozatairól, akik most arra kényszerülnek, hogy az összedőlt templomaikon kívül (amelyekkel együtt az Oltáriszentség is a romok közé került) ünnepeljék a szentmisét. Felhívta a figyelmet a véradás jelentőségére, annak világnapja alkalmából.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...