A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2012. június 15., péntek

A Szent Szív a mi szívünk modellje

Május a Szűzanya hónapja, júniusban pedig Jézus Szívét tiszteljük kiemelt módon. Az Egyház azt szeretné, ha minden ember menedéket találna Jézus Szívében, és bátran kimondaná ma: "Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te Szíved szerint!" 
Krisztusban van jelen legtökéletesebb módon az istenség és emberség egysége. Ez az egység minden más kreált egységnél erősebb, de csak a második a Szentháromság személyei közötti egységnél. Jézus Szívében az istenség egész teljessége lakozik. A Szent Szívben a Szentháromság is nagyobb dicsőségben részesül, nagyobb, mint az angyalok általi dicsőítés az égben. 
A mi üdvösségünkért pedig teljes odaadással dobog Jézus emberi szíve. Mi nem csupán szervként tiszteljük Szívét, hanem mint a megtestesült isteni Személy szimbólumát. A Jézus Szíve litániában imádkozzuk: "Isten szent temploma", "Isten háza". Az Egyház úgy imádja Jézus Szívét, mint amiben jelen van a Szentháromság, mintegy a mennyei Atya "tabernákuluma" az.
Hogyan tudjuk utánozni a Szent Szívet? Hogyan válhatunk hasonlóvá Jézus Szívéhez? A Jézusban jelen lévő egység, mely az isteni és emberi természetének egysége, meghalad minden értelmet és ezt egyik keresztény sem tudja utánozni - hiszen nem vagyunk isteni személy. A Szentháromság viszont jelen van szívében, helyet ad Istennek a szíve, mintegy tabernákulumként. Ebben már tudjuk utánozni. Ezt mondja Jézus: "Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű." (Mt 11,29-30) Sok lelki mester és író, sok szent mondta már ugyanezt, hogy az alázat erénye nélkül életünk nem lehet Istennek tetsző. Az alázat erényének növeléséhez szükséges a harag szenvedélyének mérséklése. Az alázat (szelídség) akkor valósul meg, ha az ember higgadt. Így akármilyen "turbulencia" is van jelen környezetében, állandó béke uralkodik lelkében. 
Az alázat fékezi a büszkeséget is, lehetőség ad arra, hogy helyesen lássuk magunkat, úgy, amint Isten előtt állunk - mindenféle lepel nélkül. A teremtmény a Teremtő előtt. A lelki élet alapja ez az erény.
Furcsa dolog, hogy az emberek keveset imádkoznak alázatért. Szent Josemaría Escrivá mondja Az út című művében: "Nem akkor vagy alázatos, amikor megalázkodol, hanem amikor a megaláztatást Krisztus kedvéért elviseled." (594)
Jézus! Alakítsd szívünket a te szentséges Szíved szerint!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...