A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2012. november 15., csütörtök

Lingua Latina magyar nyelven - nem hivatalos fordítás


Blogunk munkatársa elkészült a nemrég kiadott új motu proprio nem hivatalos fordításával. Ezt tesszük most közzé. (Az esetleges fordítási hibákért és pontatlanságokért elnézést kérünk.)


APOSTOLI LEVÉL „MOTU PROPRIO” FORMÁBAN

LATIN NYELV

XVI. BENEDEK pápa
pontifikátusa idején

Amellyel a Latinitás Pápai Akadémiáját létrehozza

1.      A  latin nyelv mindig nagy megbecsülésnek örvendett a Katolikus Egyházban és a Római Pápák által, akik rendületlenül előmozdították annak ismeretét  és terjesztését, mint saját nyelvükét, amely egyetemesen alkalmas az evangélium üzenetének közvetítésére, ahogyan már  az én elődöm, Boldog XXIII. János a Veterum Sapientiában tiszteletet parancsolóan kifejtette.

Valójában egészen Pünkösd óta az Egyház az emberiség minden nyelvén beszélt és imádkozott. Mindazonáltal az első évszázad keresztény közösségei a latint és görögöt használták széles körben, mint annak a világnak az egyetemes nyelveit, amelyben éltek, ahol Krisztus igéjének újdonsága találkozott a hellén-római kultúra örökségével.

A Nyugat-Római Birodalom bukása után a Római Egyház nemcsak folytatta a latin nyelv használatát, de egy bizonyos közvetítő és megőrző módon, a teológia és liturgia, valamint az oktatás területén.
2.      Egészen a mai időkig a latin nyelv és kultúra ismerete majdhogynem szükséges a források tanulmányozásához, amelyből merít többek között számos egyházi tudományterület, mint például a teológia, liturgia, patrisztika és kánonjog, ahogy a II. Ökumenikus Vatikáni Zsinat tanítja (OT 13).

Ezen kívül ezen a nyelven lettek megszerkesztve - azok tipikus formájában, éppen, hogy nyomatékosítsák az Egyház egyetemes jellegét - a Római Rítus liturgikus könyvei, a Pápai Akadémia legfontosabb dokumentumai és a Római Pápák ünnepélyesebb hivatalos okmányai.

3.      A mai kultúrában megfigyelhető a humán tudományok kontextusában egy általános gyengülés, a latin nyelv egyre felszínesebb ismeretének veszélye, amely egybevethető a jövőbeni szerzetesek filozófiai és teológiai tudásának terén is. Másrészről éppen a mi világunkban, amelynek nagy része természettudományos és technológiai, fellelhető egy újszerű érdeklődés a latin nyelv és kultúra iránt, nem csak azokon a kontinenseken, amelyek gyökerei a görög-római örökségben vannak. Így a figyelem sokkal szembetűnőbb, amennyiben nem érinti az akadémiai intézményi környezetet, hanem a fiatalokat, a nemzetek tudósait és az eléggé különböző tradíciókat. 
4.      Sürgető feladat tehát a latin nyelv használatának magasabb szintű és hozzáértőbb ismerete, úgy az egyházi területen, mind a szélesebb kulturális világban. Arra, hogy kiemeljük és hangsúlyozzuk az ilyen erőfeszítéseket, majdhogynem időszerű kiválasztanunk az új körülményeknek megfelelő didaktikus módszereket, és hogy elősegítsük az Akadémiai intézmények és tudósok közti hálózatot, hogy a végén értékelhessük a latin civilizáció gazdag és sokoldalú örökségét. Azért, hogy elősegítsük az ilyen célok elérését, az én tisztelt elődeim árnyékát követve a jelen Motu Proprio-val megalapítom a Latinitás Pápai Akadémiáját, amely a Kultúra Pápai Tanácsától függ. Ennek élén egy általam kinevezett elnök és egy segítő titkár van.

A VI. Pál pápa által a Romani Sermontissal 1976. június 30-án létrehozott Latinitas Alapítvány megszűnt.

Kelt Rómában, Szent Péternél, 2012. november 10-én Nagy Szent Leó emléknapján, pápaságom 8. évében.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...