A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2014. szeptember 12., péntek

Hozsanna! - II. rész

Kritikai írásunk a Hozsanna énekeskönyvvel kapcsolatban folytatódik. Időközben minőségen és hallgathatóságon aluli felvételekre bukkantunk a YouTube-on, ahol valaki énekeket ad elő orgonán és énekelve a Hozsannából... Nem alkalmas meghallgatásra, ezért hivatkozást sem teszünk közzé. 
Folytassuk az "Évközi idő" énekeit, ámbár továbbra sem értjük, miért lehet a mai liturgiában a "Hiszekegyre" énekelni. Ezt a kiadó biztosan tudná...
A 221-es ének (Egybegyűltünk): 
A harmadik versszakban ezt találjuk: "Szentegyházad e jó anya, az ogazság oszlopa...". Namost, ha a helyesírási hibákat nem figyeljük, akkor is fennakadunk egy dolgon. Szent Péter és Pál apostolok ünnepén azt énekeljük, hogy "két oszlopa igazságnak". Most akkor ki az oszlop?
"Jézus Krisztus szerzeménye a kenyér- s boráldozat." Mi az a "boráldozat"? Egyébként Jézus kiment valahová és szerzett egy boráldozatot? Meg egy kenyéráldozatot? Mi ez???
"Mit nevednek emlékére" - bocsánat, a szentmise nem Jézus nevének emlékére történik! Jézus Krisztus keresztáldozatának jelenbehozatala vértelen módon!!! Nem Úrvacsora ez!
"Lelkünket, hogy hófehérre mossa" - Ez egyenes út a káoszhoz. Nyilvánvaló, hogy Jézus vére mossa lelkünket tisztára, de elég rossz a versszak megfogalmazása összességében. Nemde a szentgyónásban tisztul meg a lelkünk?
222-es. Állandó nevetésre ad okot pap és kántor között, amikor éppen "beesnek" egy szentmisére. "Futva jöttem elibéd." 
Istentől azt kérjük a második versszakban (feltehetően tőle), hogy permetezzen az igaznak békességet. Hát kérem, ezt most értelmezze valaki... Hogyan lehet békességet permetezni? Ja, biztosan átvitt értelem ez is. 
"Átcsobogjon" - itt mindent permetezni kell, meg minden csobog? Nem a Trevi kútnál íródott ez a szöveg?
A pap feltehetően szólt Isten igazságosságáról és irgalmáról, melyben bízunk. Ezek után lehetőség van ezt énekelni: "Szent az Úr! a földtekén mennydörögve szólal" - Ezzel biztosan megnyugtattunk minden embert, aki Istent, a szeretetet szeretné követni, vele kíván egyesülni. 
223-as. Kedvenc ének rövid misékhez. "Mint föld issza a csendes esőt, úgy fogadjuk az égi igét, ez ád nékünk vigaszt s új erőt." - Érdekes, itt "nékünk"-et kell énekelni, de a 142-es énekben már elhagyjuk, és nekünk lesz. De nem ez a lényeg. Ennek még éppen a zsoltár szövege is alapja lehetne, de érdekes ezt akkor énekelni, amikor kint ömlik az eső...
224-es. Felajánlási versszak: 
"Bárányt és gerlicét, tiszta tömjénillatot áldoztak Istennek régi jámbor századok. Krisztus a mi áldozatunk..." Persze, lehet ez ószövetségi utalás, de azért elég primitiv. Eddig mindenki gerlicét meg tömjént áldozott, most viszont már, 1842-ben tudjuk, hogy egyedül Krisztus az áldozat...
folytatjuk...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...