A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2010. augusztus 30., hétfő

Az utak mentén...

A faluban sétálva, vagy éppen autóval átutazva rajta, kereszteket, szobrokat láthatunk. Az út széli kereszt figyelmeztet minket a megváltásra, bűnösségünkre, és imára szólít fel. Mi legtöbbször keresztet vetünk, amikor előttük, vagy a templom előtt megyünk el. Ünnepeken a hívek virágokkal díszítik, gyertyát gyújtanak előttük.
Most képsorozatban is felidézzük ezeket:

Veni Sancte Spiritus!

Szeptember 5-én, délelőtt fél kilenckor tanévnyitó szentmise lesz a templomban.
A "Veni Sancte" - szentmise a Szentlélek segítségül hívása az új tanévhez.
A Szentlélek a Szentháromságban a harmadik személy. A Szentlélek hét ajándéka
a bölcsesség, az értelem, a jótanács, a lelki erősség, a tudomány, a jámborság és az istenfélelem.
Kérjük a Szentlélek Úristent, hogy erősítsen meg kegyelmével minden tanárt és diákot, hogy egyre inkább fejlődjenek lélekben és a tudományokban.

Búcsú

Szeptember 14. Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe. Templomunk búcsú napja. 
Az idei ünnepi búcsút szeptember 18-án és 19-én tartjuk. 
18-án, szombaton délben a budapesti zarándokok fogadásával, imádsággal és énekléssel kezdődik a búcsú. Este ünnepi szentmise 19:00-kor a templomban, előtte pedig 18:30-kor énekelt litánia lesz. 
Másnap, 19-én vasárnap délelőtt ünnepi szentmisék lesznek: 07:30; 08:30; 10:30-kor. A szentmisék után a hódolat a Szent Kereszt ereklye előtt. Délután litániával zárul a búcsú.

A hét ünnepei

Ezen a héten van Nagy Szent Gergely pápa emléknapja.
Nagy Szent Gergely Rómában született 540 körül és 604-ben halt meg. Ősei arisztokraták voltak és ő maga is prefektus lett Rómában. Azonban egy idő után visszavonult, és magányos, szemlélődő életet kezdett élni. 589 őszén a Tiberis megáradt, s elöntötte Rómát. A lakosság egy része a vízben lelte halálát, sokan pedig az áradás után föllépett járványok áldozatai lettek. Maga a pápa is e járványban halt meg. A római nép és a klérus a pápaságra egyetlen jelöltet látott: Gergelyt. Ő eleinte vonakodott e tisztség elfogadásától, de amikor Mauritius császár, akit apokrisziár korában Gergely keresztelt meg, nyomatékosan helyeselte és elfogadta a választást. 590. szeptember 3- án szentelték püspökké, és azonnal teljesülni kezdtek a hozzá fűzött remények. Gergely a pápaságot az Egyház szolgálatának tekintette. A hízelgők által mondogatott ,,egyetemes pápa'' címet elutasította, mint ahogy nem értett egyet a konstantinápolyi pátriárka ,,ökumenikus pátriárka'' címével sem. Püspöktársaira való tekintettel így nevezte magát: ,,Isten szolgáinak szolgája''.
Gergely pápa a középkorban a legolvasottabb szerző volt. Ez magyarázza, hogy VIII. Bonifác negyedikként a nagy nyugati egyházatyák közé sorolta Szent Ambrus, Jeromos és Ágoston mellé, bár teológiailag Gergely nem volt önálló gondolkodó. Felelősségtudattól áthatott cselekedetei egyházfogalmából fakadtak. Az Egyház az ő számára Krisztus. E test tagjai között -- testen elsősorban az éppen élő egyházat érti -- különbség van a felelősség viselésében és a döntések meghozatalában, de az összes tagok egymás szolgálatára élnek. A diákonusok, a papok és a püspökök annak az erőnek a birtokában vannak, amely Krisztus testét építi. Nagy Szent Gergelyt 604. március 12-én temették el Rómában, s a 8. századtól ezen a napon ünnepelték. Mivel nagyböjtbe esik, napját 1969-ben szeptember 3-ra helyezték át, amely napon 590-ben püspökké szentelték.
(Forrás: Szentek élete)
A másik ünnepünk az Esztergomi Főszékesegyház felszentelésének évfordulója.
Az esztergomi Várhegy első székesegyházát Szent István király építtette a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert tiszteletére. A háborúkkal és várostromokkal terhes évszázadok a nyomát is eltörölték az egykori „Szép templomnak”, amely méltó párja lehetett a párizsi Notre Dame bazilikának.
A mai katedrális építését Rudnay Sándor prímás kezdte 1822-ben, szerette volna, ha Esztergom ismét az ország egyházi központjává emelkedik. A dómba lépve a monumentális méretek nyűgözik le a látogatót.Az oltárkép Michelangelo Grigoletti munkája, a világ legnagyobb, egyetlen vászonra készült oltárképe. A templom felszentelésére írt Esztergomi Misét 1856-ban maga, Liszt Ferenc dirigálta.
A templom baloldali kápolnája eredetileg Bakócz Tamás érsek sírkápolnájának készült 1507-ben. Csodával határos módon túlélte a török megszállást és az új székesegyház építésekor Pach János építőmester beépítette az új főtemplomba, megmentve ezzel az eljárással az utókornak Európa legészakibb, épen maradt reneszánsz kápolnáját.
Az altemplom több száz sírfülkéjében a Bazilika építői és főpapjai nyugszanak.
A látogatható részben került elhelyezésre Mátyás király kancellárjának, Vitéz Jánosnak és Hunyadit kormányzóvá választó Széchy Dénes érseknek síremléke.
A prímások sírboltja az esztergomi érsekek temetkezési helye. Végakaratának megfelelően itt helyezték örök nyugalomra a hősiessége miatt világszerte elismert hercegprímást, Mindszenty Józsefet is.

 

Szentkút

Kedves Hívek!
A Szentkút felújítása elkészült. Rövidesen visszaállítjuk a felújított szobrokat is, és előreláthatólag szeptember 12-én, vasárnap a nagymisét ott tartjuk (10:30).
Köszönjük az eddigi adományokat!
Isten fizesse meg!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...