A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2010. december 5., vasárnap

Miklós püspök egykor, régen...

Szent Miklós - Tintoretto (1518-1594)
Wien, Kunsthistorisches Museum
...segített a szegény népen." Szól a fülünkben ilyenkor az ismert ének szövege. Szent Miklós, Myra egykori legendás püspöke mára szintén a kereskedelem és a reklám-világ egyik jól menő szimbóluma lett. Ezt érthetjük a karácsonyra is, adventre is, de a kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétra is. Ugyanakkor nem baj, hogy Isten végtelen szeretetének történelmi tettei, megnyilvánulásai az emberiség felé ilyen hatást is kiváltottak. Az ünneplés azonban Európa-szerte többnyire profán, pogányos, mintsem a keresztény ember szentségi életéből fakadó. Professzorok állítása szerint (és nagyanyáink állítása szerint is) a népszokások többsége a szentségi életet élő emberek "találmánya", hiszen a templomban hallott, látott, átélt események, szavak továbbvitele volt a hétköznapokba. Ilyen a Betlehem készítése is, amit a gyerekek nagy örömmel vittek azután házról-házra, amiért ermészetesen akkor is kaptak pár "jó magyar fillért...". A lelkület azonban más volt, és ezért ismét egy szentre vetjük figyelmünket, aki élte a szentségre törekvő keresztény életet a maga korában, és végül a második évezred végére "business-püspök" lett...
Szent Miklós a mai Törökország területén született Patara városában a 280-as években. 19 éves volt, amikor nagybátyja (szintén Miklós myrai püspök) pappá szentelte. Részt vett az első níceai zsinaton és megpofozta ellenfelét, Áriuszt.
Égi jel hatására Myra városa megválasztotta püspökének. Miklós kiválóan teljesítette püspöki feladatait, s részt vett a niceai zsinaton is. Mikor pedig egy napon viharba került matrózok hívták segítségül, megjelent a hajón, kezébe ragadta a kormányt, és a szükséges manőver után -- lecsillapítván a vihart is -- biztonságban hagyta ott őket.
Megszámlálhatatlan azoknak a történeteknek a száma, amelyek a segíteni siető Miklósról szólnak, különösen gyermekek esetében. Az egyik ilyen történet szerint egy gonosz vendéglős elcsábított három iskolás fiút, majd megölte őket, és mint a húst szokás, só közé egy hordóba rejtette a holttestüket. Miklóst egy angyal figyelmeztette az esetre, mire ő megjelent a vendéglős házánál, föltámasztotta a gyermekeket és megbüntette a bűnöst.
A késő középkor óta Miklós püspököt a tizennégy segítő szent közé sorolják. Számtalan templom, társulat és foglalkozás patrónusa (tanulók, gyermekek, leányok, hajósok, foglyok, pékek, kereskedők, gyógyszerészek, jogászok). A szent tiszteletét Justinianus rendelte el az VI. század közepén.
A 11. században keletkezett a három megölt gyermek története, amit hamarosan dramatizálva is megjelenítettek. Az ártatlan gyermekek napján, december hatodika előestéjén előadott püspökjátékból bontakozott ki a közismert Miklós-est: a gyermekek meglátogatása, kikérdezése és megjutalmazása.
Néhány legenda: 
- Nagy éhínség idején a püspök megtudta, hogy a kikötőben horgonyoz egy hajó, amely a bizánci császárnak visz gabonát. Megkérte tehát a hajósokat, hogy rakják ki a gabona egy részét a szükség enyhítésére. A hajósok először nem akarták teljesíteni a kérést, mivel a rakományt a császárnak kellett szállítaniuk. Amikor Miklós megígérte nekik, hogy nem lesz bántódásuk, akkor átadták a gabona egy részét. Megérkezve Bizáncba, csodálkozva látták, hogy a gabona mennyisége nem csökkent.
- Egy ember elindult Miklóshoz, hogy áldását kérje, hogy végre gyermeke szülessen. Amikor odaért, a püspök már halott volt, így a holttestet takaró vászonból ereklyeként magával vitt egy darabot. A következő év december 6-án a házaspárnak fia született. A gyermeket a hetedik születésnapján arab rablók vitték magukkal. Egy év múlva, ismét pont december 6-án, amikor a házaspár a Miklós-templomban imádkozott a gyermekük megszabadulásáért, egy forgószél kerekedett, amely felkapta a fiút és éppen a templom előtt tette le.

Sokak számára Szent Miklós ma csak egy Télapó, Karácsony Nagypapája, A Tél Nagypapája, Karácsony Öregje, vagy éppen a Дед Мороз.
És hogy milyen képünk van róla?


 És íme, ismét egy meglepetés a gyermekek számára. Ahogy Szent Erzsébet is hozott egy kifestőt, most Szent Miklós is ezzel kedveskedik, valamint egy énekkel:Szent Miklós a hulló hóban

Szent Miklós a hulló hóban puttonyával körbejár.
Bekopogtat minden házba, minden szegényt megtalál.
Mosoly ül az öreg arcán, merre ő megy hull a hó,
röpíti szél, szánkó.
Nálunk hagyja a szívét, reánk szórja örömét,
nekünk adja jókedvét.

Ajándékát hátán hordja, szíve csupa szeretet.
Sose nézi, jó vagy, rossz vagy? Szeret minden gyereket.
Mosoly ül az öreg arcán, merre ő megy hull a hó,
röpíti szél, szánkó.
Nálunk hagyja a szívét, reánk szórja örömét,
nekünk adja jókedvét.

Ajándéka nem az arany, nem is hamis földi kincs.
Szeretetet, víg örömet, olyat hoz, mi nekünk nincs!
Mosoly ül az öreg arcán, merre ő megy hull a hó,
röpíti szél, szánkó.
Nálunk hagyja a szívét, reánk szórja örömét,
nekünk adja jókedvét.

Ezen a szép téli estén kövessük a példáját,
vidám, boldog nevetéssel ünnepeljük Mikulást.
Mosoly ül az öreg arcán, merre ő megy hull a hó,
röpíti szél, szánkó.
Nálunk hagyja a szívét, reánk szórja örömét,
nekünk adja jókedvét.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...