A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2013. december 31., kedd

Hálaadás és kérés

Nagyon jól teszi a hívő ember, hogy mielőtt kérne valamit Istentől, hálát ad, egyáltalán azért, hogy életben van, hogy jól megy sora, hogy van mit ennie, és van fedél a feje fölött. Ez nem valami pszichológiai fogás, hogy előbb megdicsérek valakit, aztán pedig kérek, mert így jobban elérem a célomat. "Szüntelenül hálát adunk Istennek" (1Tessz 2,13), hiszen aki zsolozsmát végez, tudja, hogy minden reggel el kell mondania a Te Deumot. 
Létünk akkor egyesülhet Istennel, ha kéréseink és hálaadásunk szüntelenül felhangzanak irányába. 
Van miért hálát adnunk, és van mit kérnünk. 
Blogunk Hector Berlioz Te Deum-ával kíván méltó és őszinte hálaadást, valamint eredményekben és békességben gazdag új esztendőt! Olvassa blogunkat 2014-ben is!
Téged, Isten dicsérünk!

2013. december 24., kedd

Gérard David: A Szent Család 
Blogunk minden kedves Olvasójának Istentől áldott boldog karácsonyt kívánunk!
Fedezzük fel egymásban is az emberré lett örök Igét, aki az Egyház által a szentségekben nekünk adja magát, mindaddig, míg másodszor is eljön dicsőségében uralkodni minden fölött. 
Krisztus Jézus született, örvendezzünk!

2013. december 12., csütörtök

Ratzinger Szent Ágoston mellett áll az egyháztanítók sorában - Schönborn bíboros az emeritus pápa mellett szólalt fel

Lassan a média feledteti velünk azt a csodálatos és mély időszakot, mely XVI. Benedek pápaságát jelenti. A támadások nyilvánvalóan azért történtek, mert kegyelmi időszak vette kezdetét az ő kormányzásával, hiszen Istenről beszélt, arról az Istenről, akit feledni akar a világ, és emberközpontúvá akar válni, illetve hataloméhségben és féltékenységben szenved, irigységgel fűszerezve.
Nos, akadt a napokban egy bíboros, aki hallatja hangját, mégpedig Benedek pápa mellett. Igaz, tanítványa volt, de reálisan érzékeli az eseményeket. Szent Ágostonnal egy "lapon említi" Joseph Ratzingert, a teológust. (Pápasága idején többször hangot adunk annak, hogy nem olvasható magyarul a katekézise, illetve az összefoglalók is csak napokkal később jelentek meg. Milyen csoda (vagy véletlen?), hogy Ferenc pápa minden cselekedetéről azonnal beszámolót kapunk magyarul, beszédei azonnal olvashatók, és még az adventi gondolatok, újévi, húsvéti, ünnepi, stb. gondolatok is tőle vannak. Az is különös, hogy mi, keresztények, akik a világtól nem fogadunk el dicséretet, hiszen az igazi keresztény állandó üldözésnek van kitéve, napok óta azt hangoztatjuk, hogy Ferenc pápa lett az év embere. Dicséretes, ha jót tesz, és ezzel példát ad. De állítólag a magazin - amely megválasztotta - rangsorában kétes erkölcsű személyek is szerepeltek. Persze egy pápa nem tehet róla, hogy ki mivé választja a médiában, de azért nekünk, katolikusoknak legyen már annyi érzékünk, hogy nem tartjuk ezt sem mérvadónak...) 
Christoph Schönborn bécsi érsek, bíboros beszélt a pápát ért náci vádakról is, amelyek a kiközösítés visszavonásakor leltek napvilágot. (Valószínű, hogy ez is szándékos "merénylet" volt a pápasága ellen. Hiszen a Williamson interjú, melyben a püspök tagadja a holokausztot, jóval előbb készült, minthogy a pápa aláírta az ő kiközösítését visszavonó dokumentumot. Ám a pápa erről az interjúról nem tudott, mert a megfelelő személyek nem tájékoztatták. Kivárták, míg aláírja és közzé teszi, hogy visszavonja a kiközösítését néhány főnek, többek közt Williamsonnak. Ezt követően azonnal nyilvánosságra hozták az interjút, közölve, hogy a pápa egy ilyen embert fogad vissza az Egyházba? És ki került kellemetlen helyzetbe? Ratzinger pápa... )
Schönborn bíboros azt is elmondja, hogy 2009-ben a Vatikán belső kommunikációja katasztrofális volt. Persze az ügy kapcsán kirobbant túlzott botrányról is megvolt a véleménye Benedek pápának. 
A bíboros bírálta Németországot abban a tekintetben, hogy igen csekély módon fejezi ki elismerését XVI. Benedek pápa iránt. Megválasztása után rövid eufória volt, majd igen kevés professzor értékelte a pápa munkásságát. 
Schönborn úgy véli, hogy egyszer majd olyan teológusok mellett fogják említeni Benedek pápát, mint Newman, Ágoston vagy Aquinói Szent Tamás. Hiszen ő a XX. század legnagyobb teológusa. Elárulta azt is, hogy saját könyvtárában, a polcon Szent Ágoston művei mellett helyezte el XVI. Benedek/Joseph Ratzinger műveit. (a kath.net nyomán készült a cikk)

2013. december 9., hétfő

Erősebb a bajnál és a halálnál - Christoph Schönborn bíboros vasárnapi gondolatai

Erősebb a bajnál és a halálnál
(Ter 3, 9-15.20)


Ma kivételesen nem a napi evangéliumról van szó, hanem az Ószövetség egy szakaszáról, a Teremtés könyvéből, a Biblia leges leg elejéről. Ádám és Éva történetét „ős-evangéiumnak” is szokták nevezni. Meghívásom arra szól, hogy ezen a közismert szövegen egy kicsit elgondolkodjunk. Három fontos üzenetet tartalmaz.
A „bűnbeesés” történetét képi formában formában mondja el, amiről ebben a világban annyira össze-vissza” beszélnek, hogy miért van oly sok gyűlölet és veszekedés, és mégis mindebben hol csillan fel egyfajta reménysugár.
A Biblia egészen pozitív módon kezdődik: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.” A teremtés művének minden egyes állomása után (a mindenség teremtését hat nap alatt mutatja be) ez áll: „És látta Isten, hogy jó.”Az ember teremtése után meg az áll: „És látta Isten, hogy mindez nagyon jó.” A Biblia első üzenete tehát az, hogy: A világ jó. Isten akarja és szereti. Ebből fakadóan az is jó, hogy a világon vagyunk. Erre mutat rá a Biblia az első emberpár esetében: összhangban éltek önmagukkal, egymással és az Istennel. Képiesen mondva: Mezítelenek voltak, és emiatt nem szégyellték magukat. A világ (még) rendben volt.
Honnét van akkor, hogy még oly sok dolog rendben van a mi világunkban? Honnét jön a gonosz? Honnét van a szenvedés és a halál? A Biblia második üzenete ad rá magyarázatot: Valami félre siklott. Nem azért, mert Isten rosszul alkotta meg a világot, hanem azért, mert Ő szabad akaratot adott a teremtményeinek. Isten belement ebbe a kockázatba, mert barátságot akart az ő teremtményeivel. Marionett figurákkal ez nem lehetséges. Szeretet és barátság csupán szabad létezők közt létezhet. Ám ahol szabadság van, ott a szabadsággal való visszaélés is előfordul. Szeretetet lehet elfogadni és elutasítani. A barátságnak bizalomra és együttességre van szüksége.
Mi az, ami félre siklott? Ismét képekben beszél a Biblia. A kígyó hintette el az ember szívébe a bizalmatlanság magvát: Isten nem is akar nektek jót! Ostobának és kicsinek akar bennetek! Ha esztek a fáról, olyanok lesztek, mint az Isten. Ezt cselekedték, de nem lettek olyanok, mint az Isten, hanem pusztán mezítelen emberfiak. Mostantól – és egészen máig – repedés fut át az embereken. A test és a lélek közti összhang megbomlott, az ösztönök hajtanak minket, a férfi és a nő közti viszony messze nincs olyan összhangban, mint ahogy azt kívánjuk. A világot gonoszság hatja át, úgy a kicsik, mint a nagyok közt. Ahová tekintünk: konfliktusok, gond, háború. És mindenütt a végén a hál van.
És éppen ide illeszkedik a Biblia harmadik üzenete. A baj nyilvánvaló, de nem az övé az utolsó szó. A halál elkerülhetetlen, ámde nem az övé a végső győzelem. Hogy is mondjuk legtöbbször egy fájdalmas haláleset után? „Az élet megy tovább.” A Biblia többet mond: „Az élet diadalmaskodik.” A dolgokat nem teszi ártalmatlanná. Képi beszédében tisztán és világosan elmondja: Az élet egy küzdelem marad. A kígyó, a gonoszság és a halál szimbóluma, az asszony ellen harcol, aki új életet szül. Ez nem megy végbe sebek nélkül. De az Asszony győztes marad. Éva, vagyis az Élet „ minden élőnek anyja”.
 Ma Mária fogantatásának ünnepe van. Mária születése (szeptember 8.) előtt kilenc hónappal ünnepli az Egyház Mária életének kezdetét. Ő fogja világra hozni Jézust. Ő lesz Krisztus édesanyja. Az ő Fia fogja a gonoszság és a jó, az élet és a halál közti harcot végérvényesen eldönteni. Isten nagy ajándéka, az élet örökké megmarad, ami erősebb mint a baj és a hálál.
Fordította: Tóth Vencel ofm

2013. december 8., vasárnap

Barbara Streisand: Lascia ch'io pianga

Händel Rinaldo című operájából Barbara Streisand énekli a híres részletet:

2013. december 5., csütörtök

Zenei portré: Orlando Gibbons

Orlando Gibbons zenész családba született, tizedik gyermekként. 1583 karácsonyán keresztelték meg Oxfordban, ám születésének időpontját nem tudjuk. 1625-ben halt meg Canterbury-ben. Bátyja a cambridge-i Choir King's College kórusmestere volt. Ez ma is működő kórus, melyet 1441-ben alapított VI. Henrik (1421-1471), hogy a templomi liturgiákon énekeljenek. Ide járt még Thomas Tomkins zeneszerző is.
1623-ban a királyi kápolna, majd a westminsteri apátság vezető orgonistájává nevezték ki. Mindemellett virginalista is volt. "A 18. század végéig a brit orgonák legfeljebb két manuálosak voltak, s nem volt rajtuk pedál. A billentyűs hangszerek szigetországi irodalmában ezért még elég nagy az átjárhatóság a hangszerek között. A klavichordot Angliában sosem értékelték különösképpen nagyra, a kontinens zenéjére viszont jelentős hatással volt a virginál stílus játéktechnikája. Az Erzsébet-kori Angliában (1558-1603) a jó neveléshez hozzátartozott a virgináljáték (kis méretű, csembaló-típusú, hordozható hangszer) elsajátítása. Az erre a hangszerre írott művek nagyban befolyásolták az orgonastílust is, legfőképpen a mozgalmas passzázsokkal, akkordfogásokkal, gazdag ornamentikával, a felső szólamok figuratív variációival és a kedvelt bassó ostinato variációs technikával. A 17. századból maradtak fenn e kor főbb gyűjteményei. A két legnagyobb a "Fitzwilliam Virginal Book" (1609 és 1619 között másolt) és a "Parthenia or the Maidenhead", amely az első billentyűs hangszerre szánt angol nyomtatvány (London, 1613). Mindkettő ugyanazon zeneszerzők műveit tartalmazza: William Byrd, John Bull, Orlando Gibbons, John Munday, Thomas Moerley stb. A nagyszabású vokális átdolgozások mellett prelúdiumok, fantáziák, táncok (pavane, gagliarde, allemande, courante), továbbá dalokra, táncokra írt variációk állnak." (Az idézet forrása: fidelio.hu)
Gibbons korának egyik legsokoldalúbb zeneszerzője volt. Több tucat madrigált, billentyűs művet, fantáziát, himnuszt írt. Kórusműveiben nagyon jól használja az ellenpontot, élénken különbözteti meg a szólistákat. Ezt mindig összhangban teszi a mű szövegével. 
Az első angliai nyomtatott kottában is szerepel műve.
A híres zongorista, Glenn Gould kedvenc zeneszerzőjének Gibbonst tartotta. Elmondása szerint tizenéves kora óta foglalkoztatták Gibbons himnuszai, amiket más hangzásban is el tud képzelni. Sok feldolgozás is hallható tőle.
Zenéjét hallgatva nagyon sok alapvető hasonlóság fedezhető fel közte és Bach között. Zenéje előszele Bach zenéjének. Egy felvételen Daniel-Ben Pienaar játssza Gibbons zongoraműveit.
A blogon egyházi műveiről is szó lesz a későbbiekben. 

2013. december 3., kedd

Callas 90

Budapesten tegnap este az Operaházban emlékeztek Maria Callas világhírű dívára Bellini: Norma című operájával. Ez a koncertszerű előadás lenyűgözte a közönséget, hiszen a Normát alakító Sümegi Eszter hangjával, éneklésével nemcsak Callast elevenítette fel, hanem csodálatos, földön túli érzést ébresztett mindenkiben.
"Maria Callas – eredeti nevén Kalogeropoulos – 1923. december 2-án született New Yorkban, görög bevándorlók gyermekeként. 1937-ben a nehéz anyagi körülmények miatt édesanyjával visszatért Görögországba. Az Athéni Konzervatóriumban tanult Maria Trivella, majd Elvira de Hidalgo növendékeként. Kisebb szerepek után a második világháború alatt Suppé Boccaccio-jában, majd 1942-ben már Tosca-ként debütált. Athén 1944-es felszabadítása után, illetve a polgárháború kitörése miatt 1945-ben visszatért apjához New York-ba, ahol a híres tenor, Giovanni Zenatello felfedezte tehetségét. Annak ellenére, hogy szerepajánlatokat kapott a Metropolitan Operától, Maria Callas Európába ment. 1947-ben a Veronai Arénában Gioconda szerepét énekelte, a következő évben pedig már Olaszország-szerte híressé vált olyan operák szerepeiben, mint a Turandot, az Aida és természetesen a Norma. Karrierjét a híres karmester, Tullio Serafin és későbbi férje, Giovanni Battista Menenghini egyengette. 1949-ben Velencében a Puritánokban, Rómában Wagner Valkűrjében szerepelt; 1950-ben bemutatkozott a Milánói Scalában is. 1951-ben a Traviatát és A szicíliai vecsernyét énekelte Firenzében. A Covent Gardenben Normaként debütált, 1952-ben a Scala évadnyitó előadásán a Macbeth című operában énekelt. Ezekkel a bemutatókkal világhírű ávlt, és az ötvenes évek elején különböző lemezszerződésekkel is elhalmozták. 1955-ben már az Egyesült Államokban is sikert sikerre halmozott, például a Chicagói Operában a Pillangókisasszonyt énekelte, egy évre rá pedig a New York-i Metropolitan Operában debütált Bellini Normájában. 1959-ben, 10 évi házasság után elvált férjétől, és 9 évig tartó viszonyt kezdett a görög mágnással, Aristoteles Onassissal. (Ez a kapcsolat karrierjét is meghatározta, hiszen hangulata nagyban befolyásolta hangját. Így amikor Onassiss 1968-ban feleségül vette John F. Kennedy özvegyét, Jackie Kennedyt, az énekesnő teljesen összeomlott.) A hatvanas években karrierje helyett inkább magánéletére koncentrált, de még visszatért Görögországba, ahol elénekelte a Normát; ezen kívül szerepelt a Medeában, Londonban a Toscában, Párizsban a Zeffirelli által színre vitt Normában. 1965-ben a londoni Covent Garden színpadán lépett fel utoljára operaelőadásban, Tosca szerepét énekelve. 1969-ben kezdett el dolgozni Pier Paolo Pasolinivel, aki felkérte a Medea című film főszerepére. 1973-ban Giuseppe di Stefano-val koncertturnéra indult. Ekkor már 8 éve nem lépett fel nagy nyilvánosság előtt, így a koncertsorozatot nagy figyelem kísérte. Azonban 1974-ben, egy japán koncert után kénytelenek voltak lemondani a turnét, mivel az énekesnő hangja már nem bírta a megterhelést. Maria Callas 1977. szeptember 16-án halt meg párizsi otthonában. Hamvait kérésére az Égei-tengerben szórták szét."
forrás: fidelio.hu

Most Verdi Ave Maria-ját hallgassa meg Maria Callas előadásában:
 

2013. december 2., hétfő

„Hogy megrontsa a tiszta látást…” – elmélkedés Szent Cyprianus gondolatai alapján a féltékenységről és irigységről (Második rész)

Folytatva az első gondolatmenetet, melyet két hete írtunk a blogra, olvassuk tovább Szent Ciprián művét.
"Emlékezzünk rá, minek nevezi népét Krisztus, milyen címmel illeti nyáját! Juhaimnak nevezi, mert a keresztény ártatlanságot a juhokéhoz hasonlítja. Bárányoknak is nevezi, mert a bárányok egyszerű természetét utánozza a szellemi egyszerűség. Miért bújik báránybőrbe a farkas, miért hozza rossz hírbe Krisztus nyáját az, aki csak színleli keresztény mivoltát?"
Bizony, sok keresztény, akiről nem is gondolnánk, csak kívülről "bárány", belül azonban "farkas". Vagyis álcát vesz fel, csalogat, szépeket mond, ám végül lecsap, együttműködve a gonosz lélekkel, akár képes csapdát is állítani a keresztény hívőnek, aki mit sem sejt az egészről. Az ember, ha igazán mélyen hinne, nem törődne az emberek külső megnyilvánulásaival, egyáltalán nem törődne a másik szavaival. Csak Krisztus szavai lennének fontosan számára. Hányszor belebetegszünk szinte abba, hogy mit mondanak mások rólunk? Vagy mit hallottunk? És a báránybőrbe bújt farkasok képesek arra is, hogy ezzel kapcsolatokat manipuláljanak. Álhíreket terjesztenek, kibeszélnek másokat, úgy keverik a szálakat, hogy végül ember ember ellen fordul, ők pedig markukban nevetve élik tovább világukat. Igen, de van ennek értelme? A gonosz lélek gyakran úgy működik egyes emberekben, hogy azok észre sem veszik. 
"Amikor Pál apostol a szeretet és béke érdemét ecseteli, rendületlenül kitart mellette és tanítja, hogy a hit, a jó cselekedet, a szenvedés még a hitvallóknak is csak akkor válik javára, ha érintetlenül és sértetlenül megőrizte a szeretet kötelékét, és hozzáteszi, mondván: A szeretet nagylelkű, a szeretet nem féltékeny (1Kor 13,4). A szeretetet csak az tudja megtartani, aki jóságos és nagylelkű, akitől az irigység és féltékenység idegen."
"A testies hibákat és bűnöket el kell tiporni, szeretett Testvéreim, lelki eréllyel kell eltaposni a földi test veszedelmes vágyait, nehogy ismét a régi ember életmódjához kanyarodjunk vissza azáltal, hogy halálos csapdába gabalyodunk, ezért ugyanaz az apostol figyelmeztet és buzdít bennünket, mondván: Ezért, testvérek, ne a test szerint éljünk. (Róm 8,12)"
Majd szintén Pál apostolt idézi Ciprián: Az első ember a földből való, földi, a második ember a mennyből való, mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek, amilyen a mennyei, olyanok a mennyeiek. Ahogyan hordoztuk a földi képét, úgy hordozzuk a mennyei képét is (1Kor 15,47-49). Majd hozzáteszi: "A mennyei képmását azonban nem hordozhatjuk, csak akkor, ha már kezdtünk benne lenni, ha már Krisztus hasonlatosságát mutatjuk."
"Ez annyit jelent, hogy már átváltoztál, már nem az vagy, ami voltál, elkezdtél az lenni, ami nem voltál, hogy az isteni születés világoskodik benned, hogy az átistenítő fegyelem megfeleljen az Atyaistennek, hogy a tisztes és dicséretes életmódban megdicsőüljön az emberben az Isten. 
Ha az emberek is örülnek neki, és dicséretesnek veszik, ha utódaik rájuk hasonlítanak, és még jobban örülnek a megszületett gyermeknek, ha arcvonásai atyjára ütöttek, mennyivel nagyobb az Atyaisten öröme abban, aki szellemi szülötte lévén cselekedeteivel és dicséretes életével hirdeti az isteni nemességet! Az igazságosságnak mily fényes pálmája, mily koszorúja az, ha olyan vagy, hogy nem rólad mondja Isten: Fiakat nemzettem, és felmagasztaltam, ők azonban megvetettek engem (Iz 1,2). Inkább Krisztus dicsérjen meg étged, és szólítson a jutalom átvételére, amikor ezt mondja: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, amely nektek készült a világ kezdetétől fogva (Mt 25,34)."
Igen, ez az élet, ez az átváltozott élet Istenben rejtőzik, csak fel kell fedeznünk. Jézus Krisztus pedig megmutatta nekünk, ma is megmutatja ezt az életet a szentségekben. Nem beszélünk sajnos eleget templomainkban arról, hogy a szentségek életet adnak. Gyógyítanak, megmentenek. Milyen jó lenne látni még több igazi gyónó keresztényt, de gyónó papot is. Olyan papokat, akik nem a harangszó végére esnek be a sekrestyébe, pletykálkodás és nevetgélés közepette, hanem megtisztítják lelküket az áldozat bemutatása előtt, és térdelve, imádkozva, imádságos beöltözéssel készülnek fel a szentmisére. Ebből tanulnának a hívek, és aztán megéreznénk, hogy van pásztorunk, akit Isten rendelt közénk. És nem a kapuzárás, az elromlott fűtőtest, a szaloncukor és tea lenne a fő adventi kérdés...
"Ezeknek átelmélkedésével erősítsük meg lelkünket, kedves Testvéreim, ilyen gyakorlatokkal tegyük ellenállóvá a Sátán minden nyilával szemben! Legyen kezünkben a sugalmazott Írás, elménkben az Úr gondolatait forgassuk, ne tágítsunk az imádságtól, az üdvös jótékonykodás se maradjon abba! 
A keresztény számára nemcsak az üldözés idején elnyerhető koszorú az egyetlen! A békének is megvannak a koszorúi, amelyekkel akkor koszorúznak meg minket, ha számos és sokféle ütközetben leterítettük és leigáztuk az Ellenséget. A kéjvágy leigázásáért a megtartóztatás pálmája jár. A harag, a sértés elleni küzdelemért a türelemé. A pénz megvetése győzelem a kapzsiság fölött. A hit dicsérete, ha a jövőbe vetett bizalommal tűri a világ bajait. Az alázatosságért kijáró dicséretet kapja meg az, aki jó sorsában nem gőgösködik. A mennyei kincstárból kap viszonzást az, aki a felkarolandó szegények iránt készséges irgalmasságot tanúsított. A szeretet és béke jutalmát nyeri el az, aki féltékenységet nem ismert, aki szívélyesen és szelíden szereti testvérét. ...
Te is elnyerheted ezeket, bár a féltékenység és irigység megszállottja voltál, csak vess el minden gonoszságot, amely azelőtt fogva tartott, üdvös léptekkel fordulj vissza az örök élet útjára! Gyomláld ki szívedből a tövist és a gazt, hogy az Úr magja gazdag terméssel ajándékozzon meg, hogy az isteni és szellemi szántóföld bőséges aratássá növekedjen!
Szeresd azokat, akiket azelőtt gyűlöltél, szeresd azokat, akiket korábban igaztalanul ócsároltál irigységből! Utánozd a jókat, ha utánozni tudod! ... A te tartozásodat is elengedik, mihelyst te is elengedsz. 
... Bőven van mire gondolnod! Gondolj a paradicsomra, ahová Kain nem jutott vissza, mert féltékenységből megölte testvérét! Gondolj a mennyek országára, amelybe az Úr csak az egyetértőket és szelídeket bocsátja be; gondolj arra, hogy csak a békeszerzők nevezhetők Isten fiainak, akik úgy tesznek eleget az Atyaisten és Krisztus hasonlatosságának, hogy a mennyei születés és törvény alapján vannak egységben! Ne felejtsd el, hogy Isten szeme előtt vagyunk! Úgy futjuk meg életpályánkat és éljük életünket, hogy közben Ő néz és ítél minket, és csak akkor jutunk el hozzá, ami az Ő látásában való részesedés, ha cselekedeteinkkel megörvendeztetjük Őt, aki most minket szemlél, ha kegyelmére és bocsánatára méltóknak mutatjuk magunkat, országában akkor nyerjük el örökre tetszését, ha azelőtt ebben a világban is tetszettünk Neki!"
Szent Ciprián keményen, de igaz módon zárja gondolatait. Valóban, vannak bűnök, melyekből más bűnök fakadnak. És ha ezeket nem fékezzük meg idejében, a végső számadáskor más késő lehet. Ám Krisztus megtérésre intő szavai is a fülünkbe csengenek még advent első vasárnapjáról. 
Ezek életfeladatok, vagyis állandóan munkát adnak nekünk. Lelkünk munkálása a feladat, mely állandó megtéréssel, bűnbánattal jár. Beismerni Isten előtt bűnösségünket, és letenni elé a szentgyónásban ezt a valónkat. Innen képes az új ember fakadni, innen találhat rá az ember egy új életformára, melyet már nem a bűn ural. 
A féltékenység és irigység sok más bűnnek is forrása. Imádkozzunk, hogy mai világunkból irtódjon ki a féltékenység és irigység, melyek sokszor emberi életeket, kapcsolatokat, jövőket, családokat, közösségeket tesznek tönkre. Ne hagyjuk, hogy a gonosz lélek ilyen módon kárt tegyen életünkben, melynek legfőbb feladata az, hogy méltó legyen Isten előtt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...