A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2013. április 30., kedd

XVI. Benedek pápa visszatér a Vatikánba

Csütörtökön hagyja el Castel Gandolfót és tér vissza a Vatikánba XVI. Benedek emeritus pápa. Az esemény azért is érdekes, mert két pápa még nem tartózkodott egy időben a Vatikánban. Noha egyikük már nincs hivatalában. A "Mater Ecclesiae" kolostor renoválása véget ért, így Benedek pápa beköltözhet. 
Az új pápa csupán 100 méterre lakik elődjétől, továbbra is a Szent Márta vendégházban. Ott, ahová még bíborosként ment be pápát választani. 
Ezúton hívjuk fel a kedves Olvasó figyelmét arra, hogy a Szent István Társulat kiadta XVI. Benedek pápa Jézusróol szóló trilógiájának harmadik részét - melyet még regnáló pápaként adott ki. Az új könyv némi keresés után megtalálható a stephanus.hu webáruházban is. 

2013. április 28., vasárnap

Ébresztő

Operát ki hallgat mostanában? Vagy: ki megy el múzeumba mostanában? De kérdezhetnénk a színházat, hangversenyt is. Nem kétséges, hogy az operához fel kell nőni szellemileg, zeneileg. Viszont találkozni kell vele. Úgy, ahogy találkozni kell a "szépséggel" is. A szépség és a művészet mindig Istenből mutat meg valamit. Nem érzelgőssé és érzelmeskedővé, hanem kifinomulttá kell alakítani lelkünket. 
Egy opera hallgatása (főleg megtekintése) már zeneileg is élmény. Viszont ha a szövegkönyvet, a cselekmény részleteit is tanulmányozzuk, még akár saját életünkre is vonatkoztathatjuk. Így lehet ez egy festménynél is. De mennyit időzünk el egy festmény előtt? Vagy egy zenemű, egy vers előtt? Visszatérünk-e az elolvasott vers soraihoz, szavaihoz? És persze sokat kell ismételni...
Jézus Egyháza szép. Eredendően szép. Jelen lehet a gonoszság keze nyoma itt-ott, akár magasabb szinten is (ahogy történelemből tanultuk), de a végső győzelem a szereteté, vagyis Istené. A szépség pedig Istenben rejlik. 
Minden év az "élet éve". Igazán felnőttként veszi észre az ember, hogy a környezete milyen jeleket ad, mit juttat eszünkbe az erdő, amely mellett minden nap elmegyünk - télen és nyáron egyaránt. Ezekben a napokban tanúi lehetünk a valódi feltámadásnak, az új élet születésének - de miből is születik az új? A régiből. Ez örök törvény marad. Rügyek, bomladozó rügyek, végül virágok és óriási levelek, melyeket a szellő simogatása megrezzent. Mekkora csoda! Ahogyan a gyermek járni tanul..., majd leérettségizik. 
Virág, majd cseresznye, barack, ízletes alma lesz belőle. És mindez akkor is jó, de jó lesz majd a sötét, hideg időszakban is, amikor jól esik levenni a nyári gyümölcsből készült befőttet, miközben a kályhában pattogó tűz meleget visz otthonunkba. 
Ez az élet rendje. Viszont ez nem véges idő. Nekünk az örök életet kell szem előtt tartanunk. Azt az életet, ahol nem hullik le a levél, ahol a tulipán nemcsak egy ideig nyílik... Életünket a természet teszi széppé, az Isten alkotta természet. Használni a földet és adottságainkat nem azt jelenti, hogy zsákmányolunk, vagy irigykedünk. A földet művelni kell, formálni kell környezetünket, széppé kell tenni lehetőségeink szerint. Képességeinket pedig felhasználni arra, hogy megmutassunk Isten szépségéből egy darabkát. Mások képességeit pedig tisztelni, becsülni kell. 
"Vegyetek példát a liliomokról, hogyan nőnek: se nem fonnak, se nem szőnek. Mégis, mondom nektek, hogy Salamon dicsősége teljében sem volt úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha tehát a mezőn a füvet, amely ma a mezőn zöldell, holnap a kemencébe kerül, Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kishitűek. Ne kérdezgessétek hát, hogy mit esztek vagy mit isztok, és ne nyugtalankodjatok. Mert erre a pogányok törekednek a világban. Atyátok tudja, hogy szükségetek van rájuk. Inkább az Isten országát keressétek, és ezeket megkapjátok hozzá. Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát." (Lk 12,27-32)

2013. április 19., péntek

XVI. Benedek pápa tiszteletére

A Szent Kereszt Blog az első magyar nyelvű blog, mely XVI. Benedek pápa tiszteletére ajánlja fel oldalát. Ez a honlap a kezdetek óta a Szent Kereszt oltalmába ajánlott blog. Mától XVI. Benedek pápa tiszteletére felajánlott blogként működik. Így helyezzük előtérbe XVI. Benedek pápa tanítását, örökségét. Reményünk, hogy más magyar nyelvű oldalak is csatlakoznak, emellett közösségek, melyek fontosnak, magukénak érzik XVI. Benedek pápa példáját és tanítását. Az ő példája: a szeretet cselekedetei, Isten tisztelete, alázat, egyszerűség. Az ő tanítása: Isten a világ és a történelem Ura, Isten a szeretet, Isten közel van hozzánk, mivel ő a mi legjobb barátunk.

A plébános úr azért jött, ...

"Mindenkinek szent feladata, hogy küzdjön teljes erejével a saját egyházközségéért..." - Josépha, Lütyő felesége.
Több hazai település egyházközségében tapasztalni bizonyos jelenségeket. Amíg a gaz felveri a plébánia és a templom környékét, a képviselők azon bosszankodnak, hogy miért lett szebb oltár és ambó a szentélyben. 
A fíliává vált plébánia körül - melyben nem lakik pap - két kutya éldegél. A képviselők ezen megsértődve nem hajlandók kigyomlálni a virágoskertet. 
Nem messze ettől a településtől van egy városka. Kicsiny, de az ott élő hívek önként (nem testületi döntésre) mennek virágokat ültetni a templom és a plébánia köré. Minden plébánosi döntést elfogadnak, tisztelik a papot. Nem zavarja őket se kutya, se macska. A szentélyben történt csekély átalakítás senkit sem rendített meg hitében. 
De hogyan reagálnánk, ha egy borzalmas fergeteg elfújná a tetőt templomunkról?
 

2013. április 17., szerda

Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban - ajánlóRitka kultúrtörténeti pillanatnak lehet részese, aki ellátogat a Magyar Nemzeti Múzeumba, ahol magánygyűjtők féltve őrzött kincseit tekintheti meg a közönség március 23. és július 21. között. A Vonzások és változások a 18-19. századi magyar festészetből ad ízelítőt.
A Kovács Gábor Művészeti Alapítvánnyal együttműködésben létrejött tárlat cseppet sem vállalkozik többre, mint csupán falatnyi bepillantást nyújtani két évszázad festészeti irányzataiba műgyűjtők rejtett remekein keresztül. 200 év történelmének minden derűje és borúja visszaköszön a legismertebb művészek ecsetvonásaiból.
A Vonzások és változások látogatóinak mindenképp meghatározó élményben lehet részük, hiszen nemcsak a legismertebb hazai festők sosem látott alkotásait tekinthetik meg, hanem minden lélegzetvétellel magukba szippanthatják a 18-19. századi magyar festészet velejét. A közönség több mint 30 éve láthatott utoljára ehhez hasonló, magángyűjtők tulajdonában lévő alkotásokból összeállított, nagyszabású kiállítást. A mintegy 130 festmény csaknem 50 hazai gyűjtő szalonjából került elő és többek közt olyan kiemelkedő alkotásokat tartalmaz, mint Munkácsy Mihály Poros útja, melyet két változatban is megfestett: először 1874-es hazalátogatása során, majd 1883-ban, már csak emlékeire hagyatkozva. Emellett az Ásító inas egyik változata és az Apa születésnapja Munkácsy-mű is látható. Utóbbi témájához és hangulatvilágához nagyon hasonlít Rippl-Rónai József A nagymama köszöntése című festménye, mely közvetlenül a már említett Munkácsy Mihály alkotás mellett függ. A tárlaton felbukkannak Lotz Károly alkotásai, mint a Kornélia fehér ruhában, valamint a magyar tájfestészeti hagyományokat megteremtő id. Markó Károly kompozíciói. Emellett többek közt Szinyei Merse Pál, Csontváry Kosztka Tivadar, Székely Bertalan és Benczúr Gyula remekművei is felbukkannak.
Nemcsak festészeti, hanem történeti szempontból is rendkívül izgalmas a tárlat középpontjában lévő két évszázad, mely a rendi társadalomtól az ipari forradalmak polgárosodásának kibontakozásához, a polgári önkifejezéshez vezetett. A kor történelme a művészet eszméjével összhangban létezett; az alkotások is ebben az idilli harmóniában születtek. A kiállítás július 21-éig látogatható. (kultura.hu)

Jegyárak:

TELJES ÁRÚ JEGY 1.600,- Ft

KEDVEZMÉNYES JEGY* 800,- Ft

* Felnőtt (62-70 év között)/ kedvezményes családi felnőtt (legalább két 18 év alatti személyt kísérő, egy/ két szülő vagy közeli hozzátartozó)/ ifjúsági (6-26 éves) magyar és EGT állampolgárok részére

Az időszaki kiállításokat ingyenesen látogathatják:

6 év alatti gyermekek / 70. életévüket betöltött felnőttek / fogyatékkal élők (+1 fő kísérő) / az EMMI által kiadott, szakmai belépővel rendelkezők / legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai / a közoktatásban dolgozó pedagógusok (pedagógusigazolvánnyal)*; nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) minden látogató

* magyar és EGT állampolgárok részére

2013. április 16., kedd

Vers

Ölbey Irén: Az Isten megtalál

Az Isten megtalál s ha rád esik
tekintete, nem lesz menekülésed,
megihlet a tündöklő és szelíd
Arc, amely érted könnyezett s vérzett.

Az Isten megtalál s még ha a bűn
árnya fedez is, forró kegyelemmel
érint s mint húr a művészhegedűn,
a lelked szomjasan s zokogva zeng fel.

Akármerre futnál, mindenütt ott van,
előtted halad s ott jár a nyomodban,
Ő benned a jóság, szeretet, béke.

Terve van veled, kimért pályán röppen
röpke életed. Maradj az örök körben,
tedd vérző szíved Isten tenyerébe.

Isten éltesse XVI. Benedek pápát!

Ma ünnepli 86. születésnapját XVI. Benedek emeritus pápa. Isten éltesse sokáig! Kérjük egyben a Szentlélek kegyelmét számára! A világ pedig ismerje fel és értse meg Benedek pápa ragyogó példáját.

2013. április 12., péntek

Programajánló

A januárban megkezdett, „Szakralitás és ritualitás a szent liturgiában” c. ismeretterjesztő előadássorozatot a februári, 2. rész után Ft. Kovács Ervin Gellért premontrei atya 2013. április 17-én, szerdán folytatja.
A harmadik alkalom helyszíne ismét a pesti ferencesek közösségi terme (Szent Ferenc terem, Budapest V., Ferenciek tere, a templomtól jobbra lévő rendházban, kapu az utcáról — megközelíthető a templom főbejáratától jobbra eső folyosóról).
A kezdés ideje: 18 óra. Az előadásra minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! forrás: CLSMA


 

XVI. Benedek pápával a hit útján

Évszázados tapasztalat, hogy az ember ősbűn által megjelölt valójának megfelelően a pogányság mindig újra előtör benne. Az ősbűn igazsága igazolja önmagát. Az ember mindig visszaesik a hit előtti állapotába, újra csak önmaga akar lenni, pogánnyá lesz a szó legigazibb értelmében. 
De ugyanígy újra meg újra megmutatkozik az isteni jelenléte az emberben. Ez az a küzdelem, amely az egész történelmet végigkíséri. Szent Ágoston mondta: Önmagunk szeretete - a világ elpusztításáig; és a másik ember szeretete - az önmagunkról való lemondásig. Ez a harc, amelyet minden korban láthatunk, most is zajlik. (XVI. Benedek pápa: A világ világossága, 74.)

2013. április 11., csütörtök

Fides et forma (hit és forma)

Érdemes néha elutazni külföldre, és megnézni az ottani templomok, kápolnák állapotát. Mint másutt, itt sem szabad általánosítani, viszont az összhatás mégis más. Két tapasztalat: egy hazai templomban a szentsírt három virágpiaci műanyag vázával, melyben gerberák sorakoztak, szerették volna díszíteni. Egy másik, szintén hazai templomban egy napig dolgozott három hölgy, hogy csodálatos kompozíciók kerüljenek Krisztus sírja köré. Viszont mindkét templom sekrestyéjében káosz uralkodik: a sekrestyésnek még mindig nincs fogalma arról, hogyan kell a corporalét összehajtani, vagy a zsíros nyakú miseruhákat ki kellene tisztítania, stb. A könyvek szétmennek a tárolási technikáinktól (nem vigyázunk rájuk, pedig Isten szava van benne leírva). A gyertyák (is) faragatlanok. Egy külföldi tapasztalat pedig azt mutatja, hogy a sekrestyében a polcok tiszták, minden ruha vasalt, tiszta. A könyvek rendezetten (még a gerincük is) állnak a polcokon, a gyufásdobozba nincs égett gyufaszál visszadugva, stb. 
Martin Mosebach így ír: "A jeruzsálemi sír a régi liturgia képmása. A Feltámadottat tartotta szem előtt, ezért fordult kelet felé. Számára a felkelő nap a világ teremtésének, Krisztus feltámadásának és újraeljövetelének jelképe volt. Ebben a várakozásban imádkoztak a papok a hitközséggel azonos irányba tekintve. A liturgia reformja után a pap megfordult, most a hívők felé néz, mialatt azt a benyomást szeretné kelteni, hogy Istennel beszél. Az új liturgia modellje egy párt vagy egyesület gyűléseinek elnökségi asztala, melyen mikrofon és papírok fekszenek; baloldalon egy ikebana-váza áll régi gyökerekkel és bizarr, narancssárga exotikus növényekkel töltve, jobbfelől két televízió-gyertya áll kézzel formált cseréptartókban. ..."
A hitet a formák kifejezik. Történetesen azt, hogy a hívő embernek nem mindegy a templomi körülmény. Igényesen rendezi be a szent teret, a keresztény szimbolikának és teológiának megfelelően, vagy holmi nihilista divatot követ? Egyszerűsít mindig bizonyos jézusi jelszavakat hangoztatva, vagy nem fél Istenre pazarolni, a hitet kifejező tárgyakra, ruhákra, virágokra költeni, arra adni?
Már a templom kertje megmutatja, hogy hívő-e a közösség, vagy nem: szép virágok, megnyírt bokrok, gyógynövények esetleg. Vagy csak a fűmagra telt... Az ember a paradicsomi állapotot kívánja megteremteni, mert oda vágyik. Ezért ültet virágot, ezért díszít.
A sekrestye nem raktár, ahogyan a kórus és annak feljárója sem. Nincs helye kosznak, csonkig égett gyertyáknak, lehullott virágszirmoknak, a padokban hagyott holmiknak. A szentély pedig ne legyen hasonló egy üvegházhoz, ahová a hívek behordták az otthon fölöslegessé vált virágaikat, dísznövényeiket. 
A hit és a forma összefügg. Ez áll a szentségek kiszolgáltatására is, nem csak a külsőségekre. Nem mindegy, hogyan áldozok: tükrözi a hitet például a térdelve, nyelvre áldozás. Nem a másik ember számára - bár példaértékű -, hanem Istennek fejezem ki gyermeki hitemet: engedem, hogy tápláljon.
Miért a nagycsütörtöki oltármosás? Miért a kereszt leleplezése nagypénteken? Miért indul a feltámadási körmenet a szentsírtól? Aki gyermeki hittel rendelkezik, annak ezek nem kérdések, illetve tud rájuk választ adni. 
Fides et forma. Ha szeretem a családtagjaimat, kifejezem érzéseimet, és alkalom adtán megajándékozom őket. Ha szerelemből szeretek valakit, sokat jelent egy csók. A szeretteinktől várt telefonhívás is kifejező - ha elmarad azért, vagy fordítva. 
Ne legyünk nihilisták, hanyagok a szentet illetően. Figyeljünk oda a minket körülvevő terekre, épületekre, használati tárgyainkra, hiszen minden kapcsolatban áll Istennel. 

A magyar költészet napja

Néhány verssel ünnepeljük A magyar költészet napját blogunkon. Érdemes még több verset is elolvasni ma...

Weöres Sándor: Üdvösség

Csak azért
az egyetlen napért
érdemes volt megszületnem,
amikor szeretni tudtam,
és szeretnek-e, nem kérdeztem.
Csak ennyi történt teljes életemben,
egyébkor szakadékba buktam.
Csak azért
az egyetlen napért
érdemes volt megszületnem.


Jókai Anna: A magzat imája

Rándul az ötcentis testem –
hát megint elvesztem?
vissza kell mennem?
oly sokáig vártam
az Égben születési láz van
minden Egész törtté lett
fölgyorsult az emberi történet
több az életre vágyó lélek
mint az életben foganó méhek
– de jaj, akik fogannak mégse fogadnak
„manó, légy elég önmagadnak”
győzött a sátán-filozófia
vérébe fúl a Fehérlófia
átdöfik a Tündérlány szemérmét
szilikonos mellekre tűzik ki az érmét
Isten szemét lurex-függöny fedi
ha nem lát mindent csak jobb neki
helyette figyel Big Brother
olcsón megvesz és drágán ad el
anyát, apát, családot nem keres
megváltó lett az óvszeres.
Tetovált dzsungel a hátakra marva
ajakba, orrba üveggyöngy, tarka
lappadnak a hasak, a köldököt fémgolyó zárja
elcsurog a forrás, ha nincs edény alája
a képernyőn ész nélkül, szív nélkül gyaknak
van aki hirdeti: ez kell a magyarnak
még itt vagyok… sikoltok: kegyelmezz
az Éned tartalom, nem csupán jelmez
Isten teremt s belegyilkol az ember
halált szül az, aki életet szülni nem mer
Ha megáll a Föld, befagynak az égi tervek
hiába szól Krisztus, hogy szeretlek
Nem lesz többé Ország, sem Hatalom, oda a Dicsőség
csak gyarmat, csak bitorló, alacsony minőség
…váltott a Törvény: aki felnőtt, felelős
aki gyermekkel, az Istennel is viselős.
Nyiss utat, te férfi, ne szakíts ki, asszony
botrány, hogy az ember Istent halasszon! 


József Attila: Kövek

Öreg kövek, ne haragudjatok,
Ha taposlak, hiszen tinálatok
Nagyobb és mozgóbb taposó vagyok.

Szólok hozzátok, vén testvéreim,
Mozgóbb, nagyobb taposó tapos engem
S nem szól, csak jár az emberköveken,
Nem szól, nem szól, vagy jelekben beszél
És tán ti vagytok súlyos szavai?
Ó, némák, meg nem értlek titeket sem!

Miért van kő, ha nem lesz épületté?

Hát nem segít a jaj s az allelúja?
Se hit? se malter? se Krisztushabarcs?
Széthullt az ember millió darabra,
Mint esőben a vályogkalyiba.
És hol van az erős, terméskő-ember,
Kit nem tapos fájóra semmi láb?
Ó, borzalmas így: útfelen heverni,
Ha bennünket nem épit városokká
Gránithalmokba semmi épitő.
Hiszen kölyökkorában az időnek
Egymást-karoló barlanghegyek voltunk,
Hol békesség és szeretet lakott.
Széjjeltördelt a bölcseség s a bomba,
Szétbomlasztott a gejzirlábu vér
S nyomoruságos könnyekbe merülve
Száz megváltó agy forr már, mint a mész,
Hogy értelmes várossá magasodjunk,
Mert most minden s egyetlen értelmünk
Az úton heverő kövek fájdalma,
Mely porban és piszokban taposódva
Templomtorony kupolájába vágyik!


Radnóti Miklós: Nem tudhatom...

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel 
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra ujból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.

2013. április 5., péntek

Benedek pápával a hit útján

Ágostonból kiindulva megértettem, hogy az Eucharisztia Krisztus velünk alkotott közösségének élő folyamata. A körmenetekben, szentségimádásban, áhítatokban gyakorolt eucharisztikus jámborsági formák Ágoston idejében még nem léteztek. E jámborsági formákat először nem volt könnyű abba a látásmódba integrálni, melyben az Eucharisztia elsősorban a közösség és az Egyház egységének jele a szentség ünnepélyes bemutatása révén. Az évek során csak lassan vált világossá számomra, hogy ezek a későbbi fejlődési formák organikusan és logikusan bontakoztatják ki azt az alapvető tapasztalatot, ami Ágostont meghatározta. Amennyiben ugyanis úgy fogalmazunk, hogy "az Egyház az Úr velünk alkotott közössége", ezzel az Eucharisztia lényegét is leírjuk, így azonban a "közösség" nagyon átfogó fogalmával állunk szemben.
...A Krisztussal folytatott személyes kommunikáció lényege szerint a legmagasabb formájú szeretet, az imádat elérésére kell hogy törekedjen. Csak az imádás légkörében tudja az eucharisztikus ünneplés igazi nagyságát és erejét kibontakoztatni. Így sugározza az egész napot átfogó jelenlétét, mely Egyházat épít.
Joseph Ratzinger: A közép újrafelfedezése, 40.

2013. április 4., csütörtök

Benedek pápával a hit útján - gondolatok XVI. Benedek pápától

Meg vagyok győződve róla, hogy a zene - és itt elsősorban a nagy Mozartra gondolok, és természetesen ezen az estén Gabrieli csodálatos zenéjére, valamint Dvorák méltóságteljes Új világ szimfóniájára - valóban a szépség egyetemes nyelve, mely képes arra, hogy az egész világról egyesítse a jóakaratú embereket, és lehetőséget adjon arra, hogy tekintetüket a Magasba emeljék, és megnyíljanak az abszolút Jó és Szép felé, melyeknek a legvégső forrása magában Istenben van. Ha visszatekintek életemre, megköszönöm Istennek, hogy engem útitársként a zene mellé helyezett, mely mindig felüdülést és örömöt adott számomra. Köszönetet mondok azoknak a személyeknek is, akik kisgyermekkorom éveitől kezdve elvezettek az ihletettség, a derű forrásához. Hálát adok azoknak, akik zenét és imádságot egyesítenek Isten és műve egybehangzó dicséretében: ezek hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy keze csodálatos alkotásának, a világnak a Teremtőjét és Megváltóját dicsérjük. Íme, az óhajom: a zene nagysága és szépsége legyen képes megajándékozni benneteket is, kedves barátaim, új és folyamatos ösztönzéssel a szeretet, a szolidaritás és a béke világának építésére. XVI. Benedek pápa beszéde a 80. születésnapján, tiszteletére felajánlott koncert alkalmából

2013. április 3., szerda

Benedek pápával a hit útján

Fel kell használni a klasszikus szerzők azon műveit, amelyek alkalmasak és megfelelnek az igazságnak. A méhekről szóló híres képpel szemléltetve, akik csak azt viszik el a virágokról, ami számukra szükséges a mézhez, Vazul azt tanácsolja: "A méhekhez hasonlóan, akik képesek mézet készíteni a virágokból, hasznosíthatjuk ezeket az írásokat a lélek számára. Fel kell használnunk ezeket a könyveket, mindenben követve a méhek példáját. A méhek nem válogatás nélkül repülnek valamennyi virágra, és nem is igyekeznek mindent magukkal vinni azokról, amelyekre leszállnak. Csak azt viszik magukkal, amire szükségük van a méz elkészítéséhez, a többit otthagyják. Ha bölcsek vagyunk, csak azt visszük magunkkal azokból az írásokból, amelyek megfelelnek nekünk és egybehangzóak az igazsággal, a többivel pedig nem törődünk." 
XVI. Benedek pápa katekézise Nagy Szent Vazulról 2007-ben

2013. április 2., kedd

Ébresztő

Húsvét ünnepe ráébreszt minket egy lényeges dologra, mely talán Krisztus feltámadásának legfontosabb üzenet a mai világban: az isteni szándék győz végül. Lehet ügyeskedni, lehetnek karrierista hatalmaskodók vagy álruhába bújt farkasok, de végül mégis az Isten terve valósul meg. Jézust pénzért elárulta Júdás, a sírját őrző katonákat pénzért fizették le, hogy valótlant állítsanak. Jézus viszont feltámadt, legyőzte a halált, él és uralkodik mindörökké. Lehet, hogy a szóbeszéd az volt, hogy Jézust a tanítványok ellopták, ám ő valóban feltámadt, megjelent nekik a zárt ajtók ellenére. 
Isten uralkodik, nem az ember. Isten terve valósul meg, nem az emberé. Noha látszólag emberi ügyeskedések miatt kell szenvednünk, nem hagyhat el a reményünk, hogy a mi urunk valóban Jézus Krisztus. Lehetnek külső tényezők, látszólagos törvények, irányzatok, vezetők által produkált szemfényvesztő mutatványok, ám az fog üdvözülni, aki hisz. És a hit nem érzés. 
Kérjük a feltámadott Jézust, hogy segítsen mellette maradnunk, segítsen hinni az Eucharisztiában, mert az igazán döntő majd az lesz, hogy ki hisz az Eucharisztiában jelen lévő feltámadott Jézusban. 

Benedek pápával a hit útján

János szerint a főpapok és farizeusok - a zsidóság két egymással sok mindenben szembenálló vezető csoportja Jézus idejében - együtt gyűltek össze. Közös aggodalmuk így hangzik: "Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a 'helyünket' is (azaz a templomot, az istentisztelet szent helyét), meg a népünket is" (11,48). Szinte azt mondanánk, hogy a Jézus elleni fellépés oka politikai természetű aggodalom volt, s ebben eltérő kiindulási pontjuk ellenére egymásra találtak a farizeusok és a papi arisztokrácia; csakhogy Jézusnak és működésének ebben a politikai megközelítésben éppen igazi mivoltát és újdonságát nem ismerik fel. Igen, valóban: Jézus igehirdetése elválasztotta a vallást a politikától, s ezzel megváltoztatta a világot. Ez pedig valóban az ő új útjának lényegéhez tartozik. XVI. Benedek pápa: A názáreti Jézus II., 130.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...