A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2012. november 30., péntek

Örökös problémáink - kávé és palacsinta

Nemrég jártam egy családnál, ahol az egyik lány olaszul tanul, a másik pedig még gimnazista. Az esős idő nem gátolta meg érkezésemet. A ház egykor bor-elosztó volt az ötvenes években, illetve kocsma. Szemben a 92 éves nagymama lakik, aki minden kerti munkát egyedül végez. Négy szobát egy kályha fűt be, aminek ajtaján néha felém integet a vöröslő, ideig-óráig ébren lobogó láng. A háziasszony időnként megpiszkálja a tüzet, majd az ismét lángra kap. De miért alszik, ha úgyis lobogni fog, és miért alszik, ha egyszer majd végleg kialszik? 
Az ott töltött időt a finom házi szilva lekvárral töltött friss palacsinta koronázta... Érkezésemkor a vendégszeretet és az ínyenceknek kijáró tisztelet jeléül zamatos bodza-pálinkát ittunk. Néhány perc múlva a frissen "sütött" kávé illata nemcsak a ház minden zegét-zugát, hanem agyunkat is behálózta: a kávé ivása nem történhet pusztán azért, mert az "jól indítja a napot". Nem lehet ún. dopping. A kávé ivásának kultúrája, szokása, jelentősége van...
Telt-múlt az idő, szó szót követett, a sajtos pogácsa pedig fogyott... Közben érdekes dolgok kerültek a felszínre. Itt jegyzem meg, hogy az engem vendégül látó személyek nem végeztek teológiát, egyikük sem ismerőse bármelyik egyházfinak... 
Nos, végre nem a szokásos témák kerültek szóba (cölibátus, pénz, ...), hanem sokkal mélyebb és lényegesebb kérdések. Kiderült, hogy sem a pap, sem a hitoktató, sem a kántor, sem a sekrestyés nincs tisztában azzal, hogy a híveknek milyen gondolataik vannak. Úgy elnézem néha a plébánosunkat elsőpénteken: kora reggel beül az autóba, jön-megy, hoz-visz, "beugrik" ebédelni, "beesik" misézni, és a nap végén nyugtázza, hogy neki bizony elsőpéntek volt. Persze, ez így szép és jó. Azután: sokat emlegetik a régi plébánost, aki "bezzeg"... Feltettem a kérdést: és hol vannak most a templomból azok, akik akkor olyan nagyon lelkesedtek az Egyházért, mert éppen olyan papjuk volt? Hát persze egy harmaduk, ha jár, a többi nyilván megválogatja magának a papot. Azután az is kiderült, hogy a hívek nem olvassák el a kiírásokat, és talán nincs internetjük sem, ahol esetleg "lájkolhatnának". 
Örökös gondjainkhoz még legalább három dolog tartozik: az áldozás, az időpontok és az imairány kérdése. A kávézás közben, a duruzsoló kályha tövében előkerült néhány aktuális kérdés. A legjellemzőbb talán a saját programjaink megfelelő szervezésének kérdése volt. A konklúzió az volt részemről és az engem vendégül látók részéről, hogy: amennyiben egy plébános átkerül egy helyre, amihez (történetesen) tartozik még legalább két misézőhely, akkor a következőt teszi. Figyelembe veszi a misézőhelyek számát, a köztük lévő utazási időt, a hívek létszámát..., és dönt. Eldönti, hogy hol, mikor lesz szentmise, liturgia. És ahhoz tartja magát. (2012-ben már sokat segít a számítógép...)
A másik kérdés az, hogy milyen módon áldozzunk? Elcsépelt kérdés, és már kissé unalmas, hogy 2012-ben még akad káplán, plébános, akinek ez a kardinális kérdése. Le van írva, hogy alapvetően a nyelvre, térdelve áldozás az, ami méltó az embernek az istenséggel szemben tanúsított viselkedéséhez. Az egyéb lehetőségek pusztán lehetőségek. 
Azután itt van az imairány kérdése. Néha a legegyszerűbb, főiskolát és egyetemet nem végzett ember számára a legkönnyebb elmagyarázni, hogy miért kellene Kelet felé fordulni imádság közben. Jézus a fény, a világ világossága. Aki ezt megérti, az nem mondja: "a pap nekünk van háttal." Fontos az imairány, és vissza kell térnie a katolikus liturgiának minden országban a hit alapvető normáihoz. Ne legyenek kiváltságok negatív értelemben. (Pozitív értelemben léteznek "kiváltságok", melyek alatt rítusokat értek. Vagyis: egy adott közösség a rendes formától eltérő módon akarja ünnepelni a liturgiát, de soha nem 'csökkentett' módban, tehát inkább hozzátesz, elmélyít.) Vagyis egy ország püspökei ne hivatkozhassanak arra, hogy az ő népük lovas nép, amikor a Kyrie, a Gloria és a Collecta alatt ülni kívánnak. Egyébként a legenda szerint ennek a kérésnek Róma eleget tett - amelyre egyes püspökök ma is büszkék. Miért kérdés 2012-ben, hogy a mise melyik részén állunk vagy ülünk?
Legyünk a hit emberei, akik fürkészik és kutatják az Igazságot, melyről sokszor egy házi szilvalekvárral megkent friss palacsinta mellett tudunk igazán gondolkodni...
H.R.

Joseph Ratzinger zsinati kéziratai

Joseph Ratzinger 1960-ban
Nyilvánosságra hozták Rómában Joseph Ratzinger/XVI. Benedek kéziratait, melyek a II. Vatikáni zsinaton készültek. Gerhard Ludwig Müller, a Hittani Kongregáció prefektusa elmondta, hogy a jelenlegi pápa akkori írásai és gondolatai a zsinati munka minden fázisában szerepet játszottak.
Ratzinger, a 35 éves teológus már a zsinat előtt felhívta magára a figyelmet munkáival. Két bizottságnak is tagja volt, amelyben a kinyilatkoztatásról és a misszióról volt szó.
Müller kiemelte a Szentatya elköteleződését, melyet a folytonosságért tesz. Jézus Krisztus üzenetének megvalósítása az adott korban. Ebben pedig nem lehet törés. Utalt arra is, hogy egyes vélemények szerint a pápa korábban progresszív zsinati teológiát képviselt, amely mára konzervatívvá vált. Ezt Müller abszurdnak nevezte.

2012. november 29., csütörtök

Listavezető a pápa új könyve

A Spiegel-Bestseller listáján első helyen áll XVI. Benedek pápa nemrég kiadott Jézus-könyve, mely a trilógia harmadik része és Jézus gyermekségtörténetével foglalkozik. A könyvet mindössze 20 euróért árulják.

2012. november 28., szerda

Útmutatás, de nem nekünk

Ismét egy - immár általánossá váló - jelenségről kell tájékoztatunk a kedves Olvasót. Magyarország első számú katolikus hírportálja ugyanis ismét ámít. A sok érdekes beszámoló mellett egy fontos és hitünket meghatározó jelentésbe hiba csúszott. No, persze mi sem vagyunk hiba nélkül, de azért egy történelmi egyház hivatalos honlapja nem tehet ilyet. 
Az történt, hogy hétfőn délben a MK "Útmutatást ad a pápa új könyve a karácsonyi felkészüléshez" címmel cikket jelentetett meg. Ezzel semmi baj nem lenne, csak megint az a fordítás-probléma... Olvasóink már lassan hozzászokhattak, hogy nagyon szeretnénk a pápa gondolatait magyarul is olvasni. Most is ez a probléma. 
Miért írják le, hogy "útmutatást ad", ha egyszer magyar ajkú közönségnek írják, akik számára nem érhető el? Ráadásul fokozza is: "A pápa új műve, a Jézus-trilógia, a Jézus gyermekkoráról írt utolsó rész időben került a kezünkbe...". Kinek a kezébe? December eleje lesz hétvégén, és nem tudjuk megrendelni ezt a bizonyos könyvet. Akkor hogyan is segít minket a készületben? Ja, hogy tudni kell hozzá olasz, német, angol, vagy spanyol nyelven? 
A kath.net német nyelvű portál (mely XVI. Benedek pápa közkedvelt oldala) minden nap - a hivatalos bemutatás óta - az új Jézus-könyvről cikkezik. És nekünk ennyi elég: "műve csodálatos és valóban magával ragadó"? 
Amennyiben tévedtünk, és hozzáférhető az új könyv magyarul, kérjük e-mail címünkre jelezzék! 

2012. november 27., kedd

Lazítani...
Iszlám előretörés: miért kell résen lennünk, és mi a teendőnk?


William Kilpatrick, a Boston College egykori tanára, számos cikk szerzője Kereszténység, iszlám és ateizmus: küzdelem a nyugat lelkéért című könyve a jövő héten jelenik meg az Ignatius Press kiadásában. A szerző a Catholic World Reportnak nyilatkozott.
Az iszlám és a kereszténység felszíni hasonlóságai mellett a különbségek sokkal jelentősebbek és nagyrészt feloldhatatlanok – szögezi le a szerző a könyv elején. Az iszlám tagadja a Szentháromságot, a megtestesülést, a keresztrefeszítést és a feltámadást, sőt a legsúlyosabb bűnnek tartja, ha bárkit egyenlővé tesznek Allahhal. A Korán (9,30) ezért átkot  mond a keresztényekre. Maga Allah egészen más, mint a keresztények Istene: a muzulmán özvegyekkel és árvákkal együttérző, ám az irgalom és az igazságosság kevéssé jellemzi, a nem muzulmánok felé pedig bosszúálló gyűlölettel fordul. Végül a Korán a Paradicsomról is egészen más képet fest, mint a Biblia.
A Katolikus Egyház igen keveset beszél az iszlámról. A Nostra aetate zsinati dokumentum két bekezdésben, a Katekizmus mindössze 44 szóban szól az iszlámról mint a kereszténységhez hasonlóan egyistenhívő vallásról. Kilpatrick szerint ennek az lehet az oka, hogy az elmúlt évszázadban a kommunizmus fenyegetése sokkal erősebbnek tűnt, mint a csendesebb iszlámé. Napjainkban azonban, amikor újra az iszlám világhódító törekvéseinek vagyunk tanúi, létfontosságú, hogy a keresztények világosan lássanak. Óriási naivitás volna azt hinni, hogy azért, mert a muzulmánok ugyanabban a Teremtőben hisznek, mint mi, és tisztelik Jézust, az iszlám a béke vallása (amit a terroristák félreértenek).
A nyugat nem fogja fel, hogy az iszlám politikai vallás – figyelmeztet a szerző. Omar Ahmadot, az Amerikai Iszlám Kapcsolatok Tanácsának alapítóját idézi, aki kijelentette: „Az iszlám célja Amerikában nem az, hogy egyenrangú legyen más vallásokkal, hanem hogy uralkodjék. A cél az, hogy Amerikában a Korán legyen a legfőbb tekintély és az egész Földön az iszlám legyen az egyetlen elfogadott vallás.”
A katolikusok azt hiszik, a mecset ugyanúgy az imádság helye, mint a templom, pedig nemcsak az, hanem politikai fórum is. Az arab tavasz demonstrációi mecsetekben szerveződtek; itt szólítanak szent háborúra, és nemegyszer itt tárolják a terroristák hadieszközeit. Egy népszerű költemény szerint „a mecset a mi laktanyánk, a kupola a sisakunk, a minaret a lándzsánk, az igazhívők a katonáink.” A muzulmánok nem csupán vallásnak, hanem hódító hadseregnek is tekintik az iszlámot, ezért büntetik halállal a hitehagyókat – akárcsak a dezertőröket. Ezért különösen megfontolandó, hogy ki az iszlámnak az a képviselője, akivel párbeszédet folytatnak a keresztények, nem kötődik-e valamely fundamentalista szervezethez.
William Kilpatrick elmondta, hogy az iszlám ma sokkal radikálisabb, mint a múlt század közepén. Az egyiptomi, iraki, iráni diktatorikus rendszerek fékezték a szélsőséges megnyilvánulásokat. Ezekben az évtizedekben komoly szekularizáció ment végbe, aminek ellenhatása a ma tapasztalható radikalizálódás.
A szerző szólt az iszlámmal és a kereszténységgel szemben alkalmazott kettős mércéről is. Példaként Bostont említette, ahol a polgármester nemkívánatosnak nyilvánította a Chick-fil-A étteremláncot, amiért annak vezetője ellenzi az egyneműek házasságát. Ugyanez a polgármester 1,8 millió dollárral támogatta és nagy szívélyességgel fogadta a bostoni Iszlám Társaságot, akik nemcsak az egyneműek házasságát akarják kiiktatni, hanem a homoszexuálisokat is (neves képviselőjük, Juszuf al-Qaradawí imám megégetné vagy letaszítaná őket a magasból).
 Érdemes megfigyelni – teszi hozzá Kilpatrick – a balliberálisok és a radikális iszlám képviselői közt kialakult csendes együttműködést. A baloldali értelmiség a Muzulmán Testvériség egyik szervezetével karöltve sokat tesz az iszlám céljainak megvalósításáért, és ők mozgatják az állítólagos iszlamofóbia elleni kampányt is. Ezért reális lehetőség az iszlám uralom még azokban az országokban is, ahol nem a muzulmánok vannak többségben.
A kérdésre, hogy mi a keresztények teendője ebben a helyzetben, a szerző így válaszolt: a legfontosabb, hogy jobban megismerjék az iszlámot. Tudjanak róla, hogy az iszlám nem olyan, mint a többi vallás. Nem békés, hanem a más hitűek leigázására törő, hódító, politikai vallás. Tudjanak róla, hogy a muszlim vallásos indítás sokszor csak politikai fogás. Ne menjenek bele a káromlásellenes kampányba, mert annak igazi célja az, hogy bűncselekménnyé nyilvánítsák az iszlám kritikáját (nem mellékes, hogy a Korán szerint a legsúlyosabb káromlás Krisztus istenségének megvallása). Legyenek óvatosak, amikor muzulmánokkal együtt küzdenek a vallásszabadságért, mert számukra az nem jelent mást, mint az iszlám törvénykezés, a saría alkalmazásának szabadságát. Az iszlám hagyomány szerint ugyanis egyetlen vallás létezik: az iszlám.

Ad Orientem Velencében

November 21-én Mgr. Francesco Moraglia velencei pátriárka, bíboros ad Orientem, azaz Kelet felé fordulva (a főoltárnál) mutatott be szentmisét Velencében. A szentmisét a római liturgia rendes formájában (novus ordo) mutatta be a koncelebráló papokkal együtt. 


"Nem a papnak a néptől való elfordulásáról van itt szó, hanem arról, hogy ugyanabba az irányba néz, mint a nép." (Joseph Ratzinger - XVI. Benedek pápa)
"A keleti imairány értelmét nagy világossággal fejtette ki Órigenész, aki a 3. század első felében működött Alexandriában és a palesztinai Caesareában. Például így ír az imádságról szóló traktátusában (kb. Kr. u. 231-ben): 'És most néhány megjegyzést kell tennünk arról az irányról, mely felé arccal fordulunk, amikor imádkozunk. Négy világtáj van: észak, dél, kelet és nyugat. Világos, hogy a felkelő nap mutatja, melyik irányba kell meghajolnunk, amikor imádkozunk, mert ez a cselekedet azt jelképezi, hogy a lélek afelé fordul, ahonnan az igazi fény felkel.'" (in: Uwe Michael Lang: Az Úr felé fordulva, Ecclesia, Bp. 2006. 39.)
Képek forrása: Acción Litúrgica

Hetek - jövő héten kezdünk

A Hit Évében a blogon ún. "Hetek" lesznek. Egy-egy héten a II. Vatikáni zsinat dokumentumait vesszük elő - mindig másikat. Az új egyházi év kezdete és a Hit Éve is ösztönöz minket arra, hogy a zsinat szándékát alaposabban megismerjük. Egyúttal beharangozunk egy izgalmas és vitaindító cikket is, mely az elmúlt ötven év történéseivel (nemzetközi és hazai szinten) kapcsolatban tesz föl kérdéseket - ez a napokban jelenik meg. 
Az első hét "A liturgia és egyházzene hete" lesz. Minden nap legalább egy bejegyzés, videók, képek várhatók. 
Tartson velünk!

2012. november 26., hétfő

Indító gondolatok

"Kérlek hát titeket, nem is én, hanem Jézus Krisztus szeretete: csak keresztény táplálékkal éljetek, tartózkodjatok az idegen fűszertől, mely az eretnekség.
Akik saját ötleteikkel fonják körül Jézus Krisztust, hogy így hitelre méltóknak tűnjenek, olyanok, mint akik borral kevert halálos mérget kínálnak, melyet, ha valaki nem ismer, a gyönyörűséggel a halált veszi." Antiochiai Szent Ignác

2012. november 22., csütörtök

Egyházi zeneoktatás – kérdések és felvetések


Mindjárt a cikk elején azzal kezdem, hogy egy bizonyos teológiai főiskolán a nemrég elhunyt Dobszay László tanár úr, világhírű zenetörténész és korunk legnagyobb hazai egyházzenésze eretneknek lett titulálva. Kényes kérdés valóban, hiszen erről nem szoktak beszélni. Nem is érdemes megnevezni a helyet és személyt, hiszen aki az igazságot kutatja, nem törődik a hazug és álnok beszéddel. Ehhez csatolom azt is, hogy Magyarországon a mai napig nincs elismerve egyházi részről a Zeneakadémia egyházzene tanszéke. Az én szememben ez az egész história ahhoz hasonlít, mintha például egy kórház főorvosa elhatárolódna a kardiológiától. Nem támogatná, stb. Persze minden hasonlat sántít, így ez is.
Eme bevezető után térjünk a tárgyra. Milyen ma az egyházon belül a zeneoktatás? És miért lényeges kérdés?
Az alaposabb és lényeglátóbb elemzés és a megértés érdekében tágabb, általánosabb jelenségeket is figyelembe kell vennünk. A hazai zeneoktatás (általában) igen siralmas. Egyre kevesebb lehetőségről beszélnek a zenészek, hangszerkészítők, a zeneiskolai rendszerünk elavult. Kodály álma mára szertefoszlani látszik, miszerint a zene „mindenkié”. Kevés és nívótlan az általános iskolákban az énekóra, egyre kevesebb az iskolai kórus, a zenei szakkörök szinte teljesen megszűntek, a bolognai rendszer kárai kihatottak a felsőfokú zeneoktatásra is, kevés a munkalehetőség a zenészek számára…
Tehát egyfelől már az általános képzés során egy zene nélküli rendszerrel találkozunk. Azután tudni kell azt is, hogy aki a szorosan vett (általában így emlegetett) Egyház tagja, vagyis pap, (jól tudjuk: az Egyház a megkereszteltek közössége – nem csupán a papoké) az ebből a világból, társadalomból kerül be a képzési rendszerbe. A képzési idő alatt pedig vajmi keveset változhat pozitív irányba, hiszen az egyházzenei képzés ezekben az intézményekben igen halovány. Miből látjuk ezt? Kevés, vagy egyáltalán nincs a templomainkban énekelt szentmise. Vagyis olyan, ahol a pap a szövegeit, imáit énekelné. Ebből az is érezhető, hogy nem feltétel a pappá válás során az énektudás. Ide kötöm még azt is, hogy a latin nyelv tudása sem feltétel. Hogyha a II. Vatikáni zsinat (melyet egyesek mérföldkőnek tartanak) ezt mondja: „SC 101. 1. §A latin szertartás sok évszázados hagyománya szerint a klerikusoknak a szent zsolozsmában meg kell maradniok a latin nyelvnél.” A latin maradt továbbra is az Egyház nyelve. Valamint: „116. Az Egyház a gregorián korálist tekinti a római liturgia saját énekének.” Ezekből az következik egy ordinárius számára, hogy megfelelő képzést biztosít a latin és a gregorián ének területén. Vagy, aki nem lesz képes a képzés végén latinul beszélni, olvasni, valamint a propriumokat és ordináriumokat elénekelni, azt nem szenteli fel. Ez kicsit olyan, mintha egy hentes nem tudná feldolgozni a sertést. Egyszóval: akkor nem alkalmas a hentességre.
A mai zeneoktatás az Egyházon belül (tehát a papképzésben és egyházi iskolákban) igen siralmas. Az egyházi iskolákban – még amiket nemrég vettek át, azokban is – nincs jelen erőteljesen az egyházi énekek tanulása. A gyerekek, fiatalok nem tudják a liturgiában használt énekeket, hiszen sem otthon, sem az iskolában nem éneklik azokat. Például vasárnapról-vasárnapra, de legalább a nagyobb ünnepeken. Egy újmisés pap nem képes még a saját újmiséjét sem énekelni. Nincs stabil hangja, hanem mindent más hangon kezd, vagy annyira csúszkál, hogy az már sértő a fül számára. Azután el sem várja a kántortól, hogy a misekönyvnek megfelelő énekeket énekeljen, de legalább a Direktórium szerint haladjon.
Tehát a helyzetkép nagyjából ez (minden részletre kár kitérni…). Mindezen állapotok mellett hogyan engedhető meg az, hogy az egyházmegyék nem fordítanak nagyobb gondot a zenei képzésre? Az az ordinárius, aki elolvasta Szent X. Piusz pápa motu proprioját, vagy az 1967-es rendelkezést, az talán azonnal keresné a megoldást… Ott van Budapesten az egyházzene tanszék. Adott. Színvonalas képzés, melyet Dobszay László tanár úr alakított ki fáradságos munkával. Miért nem lehet erre az örökségre támaszkodni, és ebből nevelni az ifjú nemzedékeket?
Természetesen egy papnevelő intézetben is az az első, hogy legyen focibajnokság, és a gregorián ének megtanulása háttérbe szorul. Egy pap számára az az első, hogy a liturgiában, melynek ő a végzője, jártas legyen és képes legyen azt végezni. Ha ez nincs meg, rúghat száz gólt is, de a lelkek iránti felelőssége még mindig ott van.
Egyszóval: lényeges és fontos lenne megoldani az egyházzenei oktatás kérdését. A számtalan kántorképző helyett csak egyet, amelyben színvonalas a képzés, és püspöki felügyelet mellett adják ki az oklevelet. A teológiákon megtanulni latinul és megtanulni a gregoriánt énekelni, ahelyett, hogy még mindig a gitáros mise az etalon. Az egyházi iskolában az alapvető egyházi énekeket megtanítani, esetleg zongorázni, orgonálni tanulni. Gregorián énekeket hallgatni CD-ről, filmeket nézni a latin kultúráról, stb.
Sok lehetőség van, amivel sajnos nem élünk. Hagyjuk tovább terjedni és épülni a nihilizmus pusztító birodalmát. Pedig nem ehhez kellene asszisztálni. Elődeink építettek, hozzátettek a már meglévő kincsekhez. Mi pedig gondosan bezártuk azt múzeumainkba.
Az egyházi személyektől elvárható, hogy tudjanak énekelni. Ehhez heti több óra éneklésre van szükség. Gyakorlásra, még papként is. Egy vasárnapi misének a könyörgéseit mondjuk elpróbálja a plébános a kántora segítségével. Ne a büszkeség és az irigység uralkodjon, hanem az alázat és a tenni vágyás.
K. Z.
írásunkat folytatjuk                                                                                      

2012. november 19., hétfő

Indító gondolatok

"Nem akarom, hogy emberek tetszését keressétek, hanem tessetek Istennek, ahogyan tetszetek is neki. Sem nekem, sem nektek nem lesz többé ilyen alkalmas idő arra, hogy Isten legyen részem, ha hallgattok, akkor egy jobb műhöz adjátok hozzájárulástokat... Jó a világból Istenhez lenyugodni, hogy benne keljek fel." Antiochiai Szent Ignác

2012. november 18., vasárnap

Dicit Dominus - elmélkedés a mai introitusról

Az Egyház ma vágyakozással és sóvárgással kiált fel az Úr szavait énekelve a szentmise elején: "Az én gondolatom a békesség gondolata, s nem a sanyargatásé, mondja az Úr." (Jer 29,11. 12. 14) A Zsoltár szövege: "Hívjatok engem, és én meghallgatlak titeket, és hazahozlak fogságotokból minden helyről."
A földi lét hasonló a fogsághoz, hiszen tele vagyunk korlátokkal és kötöttségekkel. Fogságba ejthetnek a szenvedélyek, rossz szokások, technikai eszközök, de fogságba ejthetik az emberek egymást is: akár a nyelv bűnével.
Isten gondolata a békesség gondolata, amelyet csak az ember ronthat meg. Pontosabban nem is megrontja, hiszen Istent nem tudjuk kisebbé tenni lényegében sem, műveiben sem. Megrontjuk azt a képet, amelyet nekünk kellene hordozni. Isten képmásai vagyunk, és ezért a feladatunk visszatükrözni Istent. Csak ebben tudunk romlásnak indulni, Istent dicsőségétől ennek ellenére sem tudjuk megfosztani. 
Isten gondolata nem a sanyargatás. Holnap Szent Erzsébet ünnepe, jövő héten gyűjtés a Karitász javára... Eszünkbe juttatja, hogy milyen sokan háborognak saját sorsuk ellen, jóllehet ők maguk tehetnek róla. Istent vádolva mondják, hogy miért engedte meg Isten a rosszat?! Sokan talán nem is rászorulók, templomba nem is járnak, segítséget nem ajánlanak fel a kapott csomagért, stb. Aki pedig valóban rászoruló, az érzi és tudja: nem a két kiló lisztre szorul rá leginkább, hanem Isten irgalmára és szeretetére. Isten gondolata nem az, amit mi mindennapos problémáknak nevezünk. Isten gondolata az ő országában fog megnyilvánulni, ahová zarándoklunk. Haza akar minket vezetni ebből a világból, amelyet önhatalmúlag elrontottunk. Szabad akaratunk volt jót vagy rosszat tenni, és mi sokszor választottuk a rosszat. 
A hit útjára térve meg kell hallani Isten gondolatát, amely a békesség és irgalmasság gondolata. Ebből a fogságból (tárgyak, hatalmi harcok, a pénz, a válság, a hitelek fogsága...) ki akar vezetni. De már most elindulhatunk ezen a "kivezető" úton, ha hagyjuk magunkat az Egyház liturgiája és szentségei által vezettetni. Egy szentmise kiemel, kiragad ebből a fogságból, és már érezteti velünk a mennyei liturgia örömét. A keresztség szentsége eltörli az áteredő bűnt, mely a lélek egyik legnagyobb fogsága. A házasság szentsége Istenhez emeli az emberi kapcsolatot. A szentgyónásban pedig valódi hazatérés tapasztalható meg. 
Hívjuk segítségül Istent, mert ő meghallgat. A kétségbeesés, az örökös elégedetlenkedés és pesszimizmus még Isten kinyújtott kezét is képes eltaszítani magunktól. Nem fog ez a világ megváltani és segíteni rajtunk. Egyedül az Istenbe vetett hit lesz a kiút minden egyéni és közösségi problémából. 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké, amen. 

2012. november 15., csütörtök

Lingua Latina magyar nyelven - nem hivatalos fordítás


Blogunk munkatársa elkészült a nemrég kiadott új motu proprio nem hivatalos fordításával. Ezt tesszük most közzé. (Az esetleges fordítási hibákért és pontatlanságokért elnézést kérünk.)


APOSTOLI LEVÉL „MOTU PROPRIO” FORMÁBAN

LATIN NYELV

XVI. BENEDEK pápa
pontifikátusa idején

Amellyel a Latinitás Pápai Akadémiáját létrehozza

1.      A  latin nyelv mindig nagy megbecsülésnek örvendett a Katolikus Egyházban és a Római Pápák által, akik rendületlenül előmozdították annak ismeretét  és terjesztését, mint saját nyelvükét, amely egyetemesen alkalmas az evangélium üzenetének közvetítésére, ahogyan már  az én elődöm, Boldog XXIII. János a Veterum Sapientiában tiszteletet parancsolóan kifejtette.

Valójában egészen Pünkösd óta az Egyház az emberiség minden nyelvén beszélt és imádkozott. Mindazonáltal az első évszázad keresztény közösségei a latint és görögöt használták széles körben, mint annak a világnak az egyetemes nyelveit, amelyben éltek, ahol Krisztus igéjének újdonsága találkozott a hellén-római kultúra örökségével.

A Nyugat-Római Birodalom bukása után a Római Egyház nemcsak folytatta a latin nyelv használatát, de egy bizonyos közvetítő és megőrző módon, a teológia és liturgia, valamint az oktatás területén.
2.      Egészen a mai időkig a latin nyelv és kultúra ismerete majdhogynem szükséges a források tanulmányozásához, amelyből merít többek között számos egyházi tudományterület, mint például a teológia, liturgia, patrisztika és kánonjog, ahogy a II. Ökumenikus Vatikáni Zsinat tanítja (OT 13).

Ezen kívül ezen a nyelven lettek megszerkesztve - azok tipikus formájában, éppen, hogy nyomatékosítsák az Egyház egyetemes jellegét - a Római Rítus liturgikus könyvei, a Pápai Akadémia legfontosabb dokumentumai és a Római Pápák ünnepélyesebb hivatalos okmányai.

3.      A mai kultúrában megfigyelhető a humán tudományok kontextusában egy általános gyengülés, a latin nyelv egyre felszínesebb ismeretének veszélye, amely egybevethető a jövőbeni szerzetesek filozófiai és teológiai tudásának terén is. Másrészről éppen a mi világunkban, amelynek nagy része természettudományos és technológiai, fellelhető egy újszerű érdeklődés a latin nyelv és kultúra iránt, nem csak azokon a kontinenseken, amelyek gyökerei a görög-római örökségben vannak. Így a figyelem sokkal szembetűnőbb, amennyiben nem érinti az akadémiai intézményi környezetet, hanem a fiatalokat, a nemzetek tudósait és az eléggé különböző tradíciókat. 
4.      Sürgető feladat tehát a latin nyelv használatának magasabb szintű és hozzáértőbb ismerete, úgy az egyházi területen, mind a szélesebb kulturális világban. Arra, hogy kiemeljük és hangsúlyozzuk az ilyen erőfeszítéseket, majdhogynem időszerű kiválasztanunk az új körülményeknek megfelelő didaktikus módszereket, és hogy elősegítsük az Akadémiai intézmények és tudósok közti hálózatot, hogy a végén értékelhessük a latin civilizáció gazdag és sokoldalú örökségét. Azért, hogy elősegítsük az ilyen célok elérését, az én tisztelt elődeim árnyékát követve a jelen Motu Proprio-val megalapítom a Latinitás Pápai Akadémiáját, amely a Kultúra Pápai Tanácsától függ. Ennek élén egy általam kinevezett elnök és egy segítő titkár van.

A VI. Pál pápa által a Romani Sermontissal 1976. június 30-án létrehozott Latinitas Alapítvány megszűnt.

Kelt Rómában, Szent Péternél, 2012. november 10-én Nagy Szent Leó emléknapján, pápaságom 8. évében.

Lehetőségek a Hit Évében - jegyzet

Valljuk be: hazánkban számos templomban siralmas a keresztelőkutak állapota. Az talán már fel sem merül bennünk, hogy a kereszteléseket miért nem ott végzi a pap, de ebben az évben valamiért mégiscsak foglalkoznunk kell a dologgal. 
Az idei évre kiadott, búcsúkról szóló szentszéki dokumentum így fogalmaz: "a Hit Éve bármely szabadon megválasztott napján, amikor hívő módon meglátogatják a keresztelőkápolnát vagy más egyéb helyet, ahol elnyerték a keresztség szentségét, amennyiben itt megújítják keresztségi fogadalmaikat, annak bármely hivatalos formájában." Feltételezhető, hogy van köztünk olyan, aki a keresztelő kútnál nyerte el a keresztség szentségét. Az állapot azonban érdekes.
Nyilván nem jártam be az ország összes templomát csak azért, hogy felmérjem: milyenek a keresztelőkutak. Viszont az általános képet hamar megalkothatjuk néhány templom meglátogatása során is. X templom X községben. A keresztelőkutat öt, nagylevelű szobanövény takarja el, ami be van tolva a Jézus Szíve szobor mögé. Nem a klasszikus értelemben vett kút ez, hanem egy fából készült henger alakú szekrényke. Ha kinyitom, gyertya van az ajtóra csavarozva belülről. A belső textíliák feketék a kosztól, pókhálók, rozsdás edénykék. Ne fokozzuk a látványt, elég volt megtapasztalni... Itt hogyan tudja bárki is megújítani a hitét? Inkább elveszti, mintsem új lelkesedést kapjon. 
Néhány templom állapota kompletten siralmas. Vagyis: a falon lévő gyertyák (a megkenés helyei) már besárgultak, a hőingadozástól görbék lettek, a por rájuk ragadt... Egy templombúcsúra nem kellene azokat lecserélni? És időben...
Sokszor be sem lehet jutni egy keresztelőkápolnába, vagy egy templomba. Gondosan bezárva az ajtók, a plébános ki tudja, merre..., telefonszám nincs kiírva, hivatali idő pláne nincs, az irodista azt sem tudja, mi az a búcsú, nem találják a keresztelőkút kulcsát, stb. 
Nyilván van olyan hely is, ahol szívesen várják a hitét megújítani kívánó hívőt. Nem a kávéra és sós süteményre gondolok, hanem a felkészültségre. Ha kijön egy vatikáni dokumentum, amely felhívja a figyelmet a búcsú elnyerésének lehetőségeire, akkor miért nem azzal foglalkoznak, hogy rendbe teszik a templomokat, kápolnákat, temetőket, liturgikus eszközöket, stb.? Miért nem lehet beszélni sem arról, hogy mik a búcsú elnyerésének feltételei. Mindig ezt halljuk: "a szokásos módon". Hát most ki emlékszik a szokásos módra, feltételekre? 
Beszéljünk a katekézisek, prédikációk során többet a Hit Éve adta lehetőségekről. Legyen már valami többlet, ne csak mindig a fáradt közösségi összejövetelek, ahol mindig ugyanaz, és mindig ugyanúgy...
L.K.

2012. november 14., szerda

Kedvenc szavak

Tegnap volt a magyar nyelv napja. A kultura.hu egy népszerű hazai portál, mely igyekszik összegyűjteni a kultúrát érintő minden fontos hírt, eseményt. Riportok is olvashatók néha, és most egy videót készítettek, melyben híres személyiségek mondják el kedvenc magyar szavukat. 
Eperjes Károly válasza mindenféleképpen kiemelendő: Isten. Vajon mi a mi kedvenc szavunk? Érdemes rá válaszolni - azonnal, gondolkodás nélkül. 
"A boldogság egy mély hangrendű szó és ezért bár külalakilag is tetszik, etimológiailag is tetszik, és annyi fajta szinonimája van, és annyira áthatja az életünket, és annyira keressük, az ember lénye tulajdonképpen a vágy maga." - mondta Balázs Péter színművész, akinek kedvenc szava a "boldogság". 

293 éve született Leopold Mozart

Nincs még itt a szánkózás ideje, de egy neves dátum mégis alkalmat ad arra, hogy belekóstoljunk a téli örömökbe, vagy éppen emlékezzünk arra, hogyan hasítottuk a puha, ropogós havat...
1719. november 14-én született Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart édesapja. Egyik legismertebb műve a Zenész szánkózás: olyan tökéletes programzene, amit a gyerekekek is azonnal „megértenek”, könnyen meg tudják szeretni. 

2012. november 12., hétfő

Indító gondolatok

"Ha valaki Jézus Krisztust kihagyva tanítana benneteket, aki Dávid nemzetségéből való, aki Máriától valóságosan született, evett és ivott, akit valóban üldöztek Poncius Pilátus alatt, valóságosan megfeszítették és meghalt, miközben látták a mennyeiek, a földiek és földalattiak, dugjátok be a fületeket.
Jézus valóban feltámadt halottaiból, mert Atyja feltámasztotta őt, aki hasonlóképpen feltámaszt minket is, benne hívőket, így támaszt fel az Atya Krisztus Jézusban, aki nélkül nincs igazi életünk." Antiochiai Szent Ignác

2012. november 10., szombat

Új motu proprio - "Lingua Latina"

Őszentsége XVI. Benedek pápa új motu propriot írt számunkra - erről blogunk számol be elsőként Magyarországon. A dokumentumot ma, Nagy Szent Leó pápa ünnepén mutatták be. A pápa rámutat: minden elődje fontosnak tartotta a latin szerepét az Egyházban.
Maga Boldog XXIII. János pápa is kifejtette (a II. Vatikáni zsinat összehívója), hogy a latin nyelv egyetemes az evangélium hirdetésében. A teológia számára nélkülözhetetlen a latin nyelv. Szentatyánk kifejti, hogy a kortárs kultúra hanyatlása összefüggésben áll a latin nyelv felületes ismeretével és megtagadásával. 
XVI. Benedek pápa ösztönöz minden illetékes egyházi szervet, hogy mozdítsa elő a latin nyelv ügyét, hiszen ez kultúránk megmentésében is szerepet játszik. Erőfeszítéseket kell tenni az új oktatási módszerekhez, a tudósoknak ki kell állniuk a latin kultúra sokszínű öröksége mellett.
A motu proprio a Vatikán hivatalos honlapján ebben a percben két nyelven olvasható: olaszul és latinul. Blogunk munkatársai mindent megtesznek azért, hogy legalább nyersfordításban megjelenhessen ez a nagyszerű kincs és ajándék. A témával később még jelentkezünk!


Zárójel: A dokumentum megjelenésének időpontja némi megjegyzést kíván. Nagy Szent Leó pápa magyar vonatkozása csupán annyi, hogy a súlyos eretnekségek elleni küzdelmében még a hun Attilát is jobb belátásra kellett bírnia, aki a gyilkosságot meg nem vetve rohant a kereszténység bölcsője felé. ...
XVI. Benedek pápa motu proprioinak is van némi magyar vonatkozása. Ugyanis a 2007-es "Summorum Pontificum" kezdetű a Vatikán hivatalos honlapján két nyelven érhető el: olaszul és magyarul.
Mindezek az új pápai írás kapcsán is megfontolandók...


Illő és igazságos, hogy itt álljon az eredeti, latin nyelvű szöveg:


BENEDICTUS PP. XVI

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE

LATINA LINGUA

De Pontificia Academia Latinitatis condenda1. Latina Lingua permagni ab Ecclesia Catholica Romanisque Pontificibus usque est aestimata, quandoquidem ipsorum propria habita est lingua, qui eandem cognoscendam et diffundendam assidue curaverunt, cum Evangelii nuntium in universum orbem transmittere valeret, quemadmodum in Constitutione Apostolica Veterum sapientia Decessor Noster beatus Ioannes XXIII iure meritoque edixit.

Enimvero inde a Pentecoste omnibus hominum linguis locuta et precata est Ecclesia. Attamen christianae communitates primorum saeculorum linguam Graecam Latinamque affatim usurpaverunt, cum illis locis in quibus morabantur universalia essent communicationis instrumenta, quorum ope Christi Verbi novitas hereditati obviam ivit Romani et Hellenistici cultus.

Romano Imperio occidentali exstincto, Romana Ecclesia non modo lingua Latina uti perrexit, verum etiam quodammodo custos eiusdem et fautrix fuit, sive in Theologiae ac Liturgiae, sive in institutionis et scientiae transmittendae provincia.

2. Nostris quoque temporibus Latinae linguae et cultus cognitio perquam est necessaria ad fontes vestigandos ex quibus complures disciplinae ceteroqui hauriunt, exempli gratia Theologia, Liturgia, Patrologia et Ius Canonicum, quemadmodum Concilium Oecumenicum Vaticanum II docet (cfr Decretum de Institutione sacerdotali, Optatam totius, 13). In hac praeterea lingua, ut universalis Ecclesiae natura pateat, typica forma sunt scripti liturgici libri Romani Ritus, praestantiora Magisterii pontificii Documenta necnon sollemniora Romanorum Pontificum officialia Acta.

3. In hodierno tamen cultu, humanarum litterarum extenuatis studiis, periculum adest levioris linguae Latinae cognitionis, quae in curriculis philosophicis theologicisque futurorum presbyterorum quoque animadvertitur. Sed contra, in nostro ipso orbe, in quo scientia ac technologia praecipuum obtinent locum, renovatum culturae et linguae Latinae studium invenitur, non illis in Continentibus dumtaxat quae proprias culturales radices in patrimonio Graeco et Romano habent. Id diligentius est animadvertendum eo quod non modo academiarum provincia et institutionum implicatur, sed ad iuvenes inquisitoresque etiam attinet, qui ex diversissimis Nationibus et traditionibus proveniunt.

4. Quapropter necessitas instare videtur ut linguae Latinae altius cognoscendae eiusque congruenter utendae fulciatur cura, sive in ecclesiali sive in patentiore cultus campo. Ut hic nisus extollatur et evulgetur, consentaneum prorsus est docendi rationes adhibere aptas ad novas condiciones et provehere item necessitudines inter Academicas institutiones et inquisitores, ut copiosum ac multiforme Latini cultus patrimonium efferatur.

Ad haec proposita assequenda, Decessorum Nostrorum semitas calcantes, hasce per Litteras Apostolicas Motu Proprio datas hodie Pontificiam Academiam Latinitatis condimus, quae Pontificio Consilio de Cultura erit obnoxia. Eam regit Praeses, quem Secretarius iuvat et ii a Nobis nominantur, dum Consilium Academicum illis auxilium fert. Opus Fundatum Latinitas, quod Pauli PP. VI chirographo Romani Sermonis die XXX mensis Iunii anno MCMLXXVI est constitutum, exstinguitur.

Decernimus ut hae Litterae Apostolicae Motu Proprio datae, quibus ad experimentum in quinquennium adnexum Statutum comprobamus, per editionem in actis diurnis “L’Osservatore Romano” evulgentur.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die X mensis Novembris, in memoria Sancti Leonis Magni Papae, anno MMXII, Pontificatus Nostri octavo.


BENEDICTUS PP XVIKÖSZÖNJÜK, SZENTATYA!


Gondolatok a vasárnapi evangéliumhoz


Illés próféta és az özvegy esete prófétai jel. Emlékezzünk vissza: Jézus inni kért a szamariai asszonytól. Azzal, hogy ugyanazt teszi, mint Illés, beteljesíti a prófétai jelet, de tovább is emeli, mert azután ő ad inni mindazoknak, akik benne hisznek. Beteljesítette Illés próféta jelét, hiszen megismétli. Így már érthető, amikor az írástudók számon kérik tőle, a Messiás eljövetelét meg kell előznie Illésnek. S Jézus azt válaszolja, Illés már eljött. Őbenne jött el. 
Az özvegy mindenét odaadta Illésnek. A szamariai asszony mindenét odaadta  Jézusnak, történetesen az életét. Jézus a kereszten mindenét odaadta értünk, nyomorult emberekért, akiket az ősbűn és bűnös élet korábban teljesen kifosztott. S a kereszten mégis inni kér tőlünk az, aki feláldozta magát értünk.
Jézus felmagasztalta az asszonyt, mert adománya révén kifejezésre juttatta Isten iránti rendíthetetlen bizalmát és ragaszkodását. Teljesen ráhagyatkozott Istenre és kiszolgáltatta magát neki. Jézus elsősorban nem az asszony teljesítményét mérlegelte, hanem jóravaló szándékát. Számára a szándék volt a fontos és az Istenbe vetett bizalom: az önátadás, a ráhagyatkozás Istenre. Így lett Isten ígéreteinek várományosa: ,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa'' (Mt 5, 3).
Jézus nem pénzt kér tőlünk. Nem azt várja, hogy a bankszámlánkat átirányítsuk az egyháznak vagy egy jótékonykodó szervezetnek. Szó sincs róla!
Az Úr azt várja, hogy önmagunkat adjuk át, mondjunk le mindarról, amitől biztonságunkat várjuk. E világhoz való lelki kötődésünkről.
Testvérek, ez a mai evangélium szédítő magassága. Ezt csak hitben lehet megérteni, fölfogni és megcselekedni. Nehéz meglépni és eljutni eddig a pontig. És mi, akik hívő lélekkel hallgatjuk az evangéliumot hétről hétre, nekünk is növekedni kell a hitben.
Jézus nem a farizeusokat ítéli el. Nem ellenük beszél, csupán leleplezi önmaguk álnokságát. S az álnok ember válasza mi is nagyon jól tudjuk, nem a megtérés, hanem kivégezni azt, aki számára tükröt tart.
Az életszentség útját járjuk. Nekünk nem feladatunk tükröt tartani mások elé, de ha életünk tükörként jelenik meg mások számára azt vállalnunk kell.
Kérjük a Mindenhatót, hogy ez a kitüntetett év, a hit évének megannyi kegyelmi ajándéka, amelyet az Úr Krisztus ad számunkra Egyházán keresztül, hozza meg számunkra a hitbeli döntés magasabb fokát.
Istennek minden szentjei! Esedezzetek érettünk. Ámen.
- patricius

2012. november 8., csütörtök

Akinek füle van, hallja meg

Weöres Sándor: A birka-iskola

Egyszer volt egy nagy csoda,
Neve: birka-iskola.
Ki nem szólt, csak bégetett,
Az kapott dicséretet.


Ki oda se ballagott,
Még jutalmat is kapott,
Így hát egy se ment oda,
Meg is szűnt a iskola.

2012. november 7., szerda

Amerikai püspökök gratulációja - és reménye

Dolan bíboros, az amerikai püspöki konferencia elnöke levelet írt az újra megválasztott Obama elnöknek. Ebben így fogalmaz: "Imádkozunk, hogy Isten megadja neked az erőt és a bölcsességet...". A püspöki kar levélben gratulált az elnöknek, de reményüket fejezték ki, hogy Obama kiáll a szegények és bevándorlók mellett, valamint a magzatvédelem ügyében. Az élet védelmét és a házasság fontosságát tartja a vallásszabadság elsődleges jellemzőjének Dolan bíboros. 
Mint ismeretes, Barack Obama vallásszabadságot hirdető tevékenységének némelyik pontja "frontálisan" ütközik a katolikus tanítással. 

Képes beszámoló

Az "Una cum papa nostro" zarándoklatról készült képeket az alábbi oldalakon nézheti meg:
Antonio Cañizares Llovera bíboros hálás a pápának, hogy öt évvel ezelőtt kiadta a Summorum Pontificum kezdetű motu propriot. A reform ugyanis nem tagadja meg azt a hagyományt, ami az előtt érvényben volt. Elmondása szerint azért tett eleget a felkérésnek, hogy ő mutassa be az ünnepélyes szentmisét, mert szerinte meg kell mutatni a híveknek, hogy az ünneplés normális formája ez is. Úgy véli, elindult egy folyamat az Egyházban, miszerint kezdik megérteni, hogy a liturgia alapvető fontosságú. Nem nosztalgiázók egy körének fontos ez, hiszen mindannyian ugyanabban az egy Egyházban élünk. 

2012. november 5., hétfő

Egyházi zene a rádióban - ajánló

A hét zeneszerzője a Bartók Rádióban Hector Berlioz. A műsor keddi alkalmával a szerző egyházi zenéjéből szólalnak meg részletek.

II. rész: Egyházi zene
1. Requeim - részletek (Luciano Pavarotti - ének, Ernst-Senff Kórus, Berlini Filharmonikusok, vez. James Levine)
2. Te Deum - részlet (Roberto Alagna - ének, Párizsi Szimfonikusok Énekkara, Párizsi Szimfonikus Zenekar, vez. John Nelson)
3. Krisztus gyermekkora - részletek (Veronique Gens, Paul Agnew - ének, La Chapelle Royale Énekkara, Collegium Vocale Gent, Champ Elysées Színház Zenekara, vez. Philippe Herreweghe)
A műsor délután 14:00-kor kezdődik, online is hallgatható.

Indító gondolatok

Novemberben minden hétfő reggel Antiochiai Szent Ignáctól idézünk.
"Törekedjetek rá, hogy gyakrabban egybegyűljetek Isten dicsőségére és eukharisztiájára. Ha ugynanis gyakran összegyűltök, lerombolódnak a Sátán hatalmasságai, hitetek egyetertésében megsemmisül rontása. Nincs jobb dolog a békénél, melyben az égiek és földiek minden csatája megszűnik."

2012. november 3., szombat

Requiem azokért, akik...

...az emberi ésszel fel nem fogható módon távoztak el ebből a világból. Azokért, akik ártatlan áldozatok, akik viszályok ártatlan áldozatává váltak. Isten országa nem ebből a világból való - ezért bízunk abban, hogy minden áldozat, aki gyilkosság vagy családi viszály miatt vesztette el életét, most Istent dicsőíti és látja színről-színre. 
Társadalmunkban nagyon sokan válnak a családi (élettársi, házastársi) problémák és viták áldozatává. Sokan pedig gyilkosság áldozatává válnak ártatlanul. Most, halottak napja után imádkozzunk értük is. Sajnos a szellemi nihilizmus és "sötétség" jelen van közösségeinkben. Egyre több az olyan elkövető, aki nemcsak egy gyilkosság pillanatában "beszámíthatatlan", hanem alapvetően nincs fogalma még az életről sem.
Az esetek, amikről hallunk a hírekben, csak töredéke annak, ami valóban történik. Egyet tehetünk: imádkozunk az ártatlan áldozatokért. Hallgassuk meg közösen Donizetti Requiemjét - imádkozva hallgassuk meg. 

Laptop az oltáron, gitárock a kézben - szent zene

Ismét hangulatkeltő képre bukkantunk az interneten. A Szent Rítuskongregáció 1967-ben kiadott egy instrukciót, mely ma is érvényben van. Az érdekessége ennek is az, hogy sokan nem tartják be, akárcsak a Misekönyv Általános Rendelkezéseit. 

VI. A szent hangszeres zene
62. A hangszerek akár kíséretként, akár szólisztikusan hasznára lehetnek a celebrációnak. Az orgona nagy becsben áll a latin egyházban, más hangszereket is be szabad engedni, ha a templom méltóságával összhangban vannak, s a hívek épülését szolgálják.
63. A hangszerek beengedésénél tekintettel kell lenni az egyes népek kultúrájára. Azokat a hangszerek, melyek közvélemény szerint világi zenére valók, ki kell tiltani minden liturgikus celebrációból és népájtatosságból. A beengedett hangszereket is úgy kell használni, hogy összhangban legyen a liturgia szükségleteivel, szépségével és a hívek épülésére legyen.
64. A kísérő hangszerek könnyítsék meg a tevékeny részvételt. Ne legyenek olyan hangosak, hogy elfödjék a szöveget. Amikor a pap vagy szolgálattevő hangosan beszél, némán kell maradniuk.
65. Az orgona (vagy más hangszer) kísérheti a kórus és a nép énekét, szólót játszhat bevezetés gyanánt, felajánláskor, áldozás alatt és a mise végén.
66. E hangszerek nem játszhatnak szólisztikusan ádventben, böjtben, a szent háromnap alatt, a halotti misében és zsolozsmában.
67. Az orgonisták és más zenészek ne csak a hangszerben legyenek jártasak, hanem a liturgia szellemében is, hogy ha improvizálniuk kell, az is feleljen meg az illető rész természetének.

De, hogy senki ne gondolja azt, hogy a liturgián kívül nincs élet, egy valóban nagyszerű és népszerű zeneszámmal kívánunk kellemes hétvégét! (A felvétel 1959-ben készült Stuttgartban.)

2012. november 2., péntek

Halottak napja - merjünk emlékezni

Egy évvel ezelőtt így emlékeztünk:
http://sztkereszt.blogspot.hu/2011/11/halottak-napja-pilisszentkereszti.html 

Vers halottak napjára

Kosztolányi Dezső sírja
Halottak napján.

Este, hogyha hallom,
hogy áhitatra kondít a harang,
elálmodozom a búgó harangon.

Hogy szól puhán a halkult, tompa hang,
hervadt ruhában ébred a gyermekkor,
mely a szívemben porladoz, alant.

Imádkoztam mint kisfiúcska ekkor,
vékony kezem megfogta jó anyám,
szemembe nézett mélyen s átölelt jól.

Féltem. Fakó volt arcom, halavány.
A lámpatenger kék, beteg derűjét,
az őszi fényt tükrözte vissza tán.

Künn szürke, rémes volt az ónszinű ég,
a lelkem ott járt a sírok között
s a víziók egymást riogva űzték.

Fénylő ébenfa-zongoránk fölött
két gyertyatartó szomorúan ezüstlött,
tágas szobánk homályba öltözött.

Künn álmosan borzongott már a hűs köd,
és megbotlottam réveteg imámban,
anyámat néztem, mint egy csendes üdvöt.

Fáradt imám hozzá szállt s őt imádtam.

És még egy vers:

Bíboros mutatja be a régi rítusú misét a Szent Péter bazilikában

2007 óta másodszor ünneplik a régi rítus formája szerint a szentmisét Rómában a Szent Péter bazilikában a főoltárnál. Most szombaton Antonio Canizares Llovera kuriális bíboros lesz a főcelebráns. Egyben az első alkalom, hogy az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusa mutat be ilyen szentmisét. 2011. májusában Walter Brandmüller bíboros pontifikálta a római rítus hagyományos formájában a szentmisét. 
A szombati szentmise az Una Voce által szervezett nemzetközi zarándoklat része.

XVI. Benedek pápa katekézise a hitről - elhangzott október 17-én

Olaszból fordította Börcsök Zsuzsanna, aki munkája és tanulmányai mellett vállalta ezt a feladatot. Nem hivatalos fordítás, ám igyekszik megjeleníteni magyar nyelven a Szentatya gondolatait. Bízunk benne, hogy sikerül ezzel elindítanunk egy újabb sorozatot a blogon. Civil kezdeményezésre és munkával sajnos nagyobb erőfeszítést igényel ez a feladat, mint lenne az olaszul tanult egyházi személyek esetében. 
Kérjük az olvasó imáját a fordítóért, hogy továbbra is vállalja ezt az üdvös feladatot. 

"Kedves Testvéreim!
Ma szeretnék egy új katekézis-sorozatot bevezetni, amely végigkísér a Hit Évében, amit most kezdtünk meg és amely megszakítja  – erre az időszakra – az ima iskolájának szentelt időt. A Porta Fidei apostoli levéllel kihirdettem ezt a különleges évet, éppen azért, hogy az Egyház megújítsa a lelkesedését Jézus Krisztus hite iránt, aki a világ egyetlen megmentője; felélessze az örömöt, hogy az általa kijelölt úton járjunk, és, hogy a hit átalakító erejéről konkrét tanúbizonyságot tegyünk.
A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója fontos alkalom arra, hogy visszatérjünk Istenhez, hogy elmélyítsük és mind nagyobb bátorsággal megéljük hitünket, hogy megerősítsük az Egyházhoz –az emberiség tanítójához- való tartozásunkat, amely az ige hirdetésén, a szentségek kiszolgáltatásán és az irgalmasság cselekedetein keresztül elvezet minket a találkozásra, hogy megismerjük Krisztust, az igaz Istent és igaz Embert. Találkozásról van szó,- nem egy ideával, vagy egy élettervvel, hanem egy élő személlyel - amely mélyen átalakítja bensőnket, kinyilatkoztatva nekünk az istengyermeki voltunkat.
A Krisztussal való találkozás megújítja az emberi kapcsolatainkat, nap mint nap nagyobb szolidaritás és testvériség felé terelve minket a szeretet logikájában. Az Úrban való hit nem csupán egy tény, amely csak az intellektusunkat érinti, nem csak az intellektuális tudás területe, hanem az egész életet és önmagunkat érintő változás: érzéseinket, szívünket, intelligenciánkat, akaratunkat, testi valónkat, emberi kapcsolatainkat.

A hittel valóban megváltozik minden bennünk és világossá válik sorsunk, jövőnk, a vallási elhivatottságunk a történelemben, az élet értelme, a tudat, hogy zarándokok vagyunk égi hazánk felé vezető úton.

De – kérdezhetjük magunkban – a hit igazán átalakító erő a mi életünkben, az én életemben? Vagy csupán egy, azon elemek közül, melyek az emberi létezésben részt vesznek és nem a meghatározó, amely azt teljes egészében betölti?
Ennek az évnek – a Hit Évének – katekézisével egy zarándoklatot szeretnénk tenni, hogy megerősítsük, vagy újra megtaláljuk a hit örömét, megértve azt, hogy ez nem valami idegen, a konkrét élettől elrugaszkodott dolog, hanem az élet lelke.

A hit Istenben, aki a szeretet, és aki az emberhez közel van, aki megtestesült és önmagát adta érte a kereszten azért, hogy megmentse és kinyissa számára az Ég ajtajait, világosan mutatja, hogy csak a szeretetben áll az ember teljessége.

Ma szükséges ezt megerősítenünk, miközben a kulturális átalakulások gyakran sokféle barbár formát vesznek fel, melyek „civilizációs vívmányként” jelentkeznek. A hit azt állítja, hogy nincs igazi humánum, az égtájakon, a gesztusokban, az időkben és azokban a formákban, amikor az ember az isteni szeretet által van lelkesítve, ajándékként fejeződik ki, és olyan emberi kapcsolatokban manifesztálódik, amelyek gazdagok szeretetben, együttérzésben, figyelemben és a másik felé irányuló önzetlen szolgálatban. Ahol dominancia, birtoklás, kizsákmányolás, elüzletiesedés van az egoizmus miatt, ahol az önmagába bezárkózott ÉN arroganciája van, ott az ember elszegényedik, lealacsonyodik, eltorzul. A keresztény hit tevékeny a szeretetben, erős a reményben, nem korlátoz, hanem emberivé teszi az életet, sőt teljességében emberivé teszi. A hit: befogadni ezt az átalakító üzenetet, befogadni Isten kinyilatkoztatását, aki megmutatja számunkra, hogy ki Ő, hogyan cselekszik és mi a terve velünk.
Igaz, Isten misztériuma mindig a mi fogalmainkon, értelmünkön, szokásainkon, imáinkon kívüli marad. Mindazonáltal a kinyilatkoztatással Isten maga az, aki megmutatja magát. És mi alkalmasak leszünk arra, hogy meghallgassuk az Ő igéjét és elfogadjuk az Ő igazságát. Íme tehát a hit csodája: Isten az ő szeretetében, megteremti bennünk – a Szentlélek működése által – a megfelelő feltételeket, amik miatt fel tudjuk ismerni az Ő igéjét. Isten maga az, aki meg akar jelenni, hogy kapcsolatba lépjen velünk, hogy jelen legyen történelmünkben – alkalmassá tesz minket arra, hogy meghallgassuk és befogadjuk. Szent Pál így fejezi ki ezt örömmel és felismeréssel: 

„Szüntelenül hálát adunk tehát Istennek, hogy ti, akik Isten igéjének hirdetését tőlünk hallottátok, azt nem úgy fogadtátok, mint emberek szavát, hanem mint ami az valójában: mint Isten igéjét, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek.” ( 1 Tessz 2,13)

Isten kinyilatkoztatta magát tettekkel és szavakkal végig, az ember iránti barátságának egész történetén keresztül, amely fiának megtestesülésében illetve halálának és feltámadásának misztériumában csúcsosodik ki.

Isten nemcsak egy nép életében nyilatkoztatta ki magát, nem csak a prófétákon keresztül beszélt, hanem átlépte az Eget, hogy belépjen az emberek világába mint egy ember, azért, hogy mi találkozhassunk vele és meghallgathassuk Őt. A megszabadulás evangéliumának üzenete elterjedt Jeruzsálemtől egészen a Föld határáig. Az Egyház Krisztus átszúrt oldalából született, egy új és szilárd remény hordozójává vált: a keresztre feszített és feltámadt Názáreti Jézus, aki az Atya jobbján ül, az élők és holtak bírája. Ez a „kérügma” a hit robbanásszerű és központi üzenete. Szinte a kezdetektől fölmerül a „hit szabályának” problémája; állhatatosnak maradni a megszabadító igazsághoz Isten és ember által, oltalmazni és továbbadni azt. Szent Pál írja:

„Általa üdvözülni is fogtok, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek, különben hiába lettetek volna hívőkké.” (1 Kor 15,2)

De hol találjuk a hit lényegi formuláját? Hol találjuk az igazságokat, amelyeket hűségesen továbbadtak, és amelyek mindennapi életünk fényét alkotják? A válasz egyszerű: a Hiszekegyben, a hit megvallásában, vagy a hit Szimbólumban mi újra bekapcsolódunk a Názáreti Jézus személyének és történetének eredeti eseményébe: konkréttá válik az, amit a népek Apostola (Szent Pál) mondott a korintusi keresztényeknek:

„Mert mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit én is kaptam: hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az írások szerint, eltemették, és harmadnapra föltámadt.” (1 Kor 15, 3-4)

Ma is szükségünk van arra, hogy a Hitvallást jobban megismerjük, megértsük és imádkozzuk. Mindenek előtt fontos, hogy felismerjük. Megismerni ugyanis csupán intellektuális cselekvés lenne, miközben felismerni jelenti a szükségességét, hogy fölfedezzük a mély kapcsolatot a Hiszekegyben megvallott igazságok és a mindennapi létezésünk között, azért, hogy ezek az igazságok valóban és konkrétan – mint ahogy mindig is voltak – fény legyenek életünk lépéseihez, víz legyenek, amely enyhíti vándorlásunk tikkasztó forróságát, élet amely legyőzi életünk bizonyos sivatagait. A Hiszekegyben van összefoglalva a keresztény ember morális élete, aki abban találja alapjait és önigazolását.

Nem véletlen, hogy Boldog II. János Pál azt akarta, hogy a Katolikus Egyház katekizmusa – biztos alap a hitoktatáshoz és nyilvánvaló forrás egy megújított katekézishez – a Hiszekegyben legyen megalapozva. Arról van szó, hogy elfogadni és oltalmazni a hit igazságának ezt a központi magvát, a mai idők embere számára, a mi számunkra érthetőbb nyelvezetben kifejezve. Az Egyház kötelessége továbbítani a hitet, kommunikálni az Evangéliumot egészen addig, amíg a keresztény igazságok fénnyé válnak az új kulturális átalakulások közepette, és a keresztények képesek lesznek visszaadni a reménység értelmét, amelyet hordoznak.

„Mindenkor legyetek készen arra, hogy válaszolni tudjatok mindenkinek, aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi Tőletek.” ( 1 Pt 3,15)

Ma egy, a közelmúlthoz viszonyítva is mélységesen megváltozott társadalomban élünk, amely folyamatosan változik. A szekularizáció, a nihilista felfogás folyamatai, amelyben minden relatív, erősen bevésődtek a közfelfogásba. Így az életet gyakran lazán élik, világos ideák és szilárd remények nélkül, a szociális és családi kötelékek belül fölhígultak, ideiglenesek. Mindenekelőtt az új generációkat nem arra nevelik, hogy az igazságot keressék, és a létezés azon mélyebb értelmét, amely fölülemelkedik a járulékos dolgokon az érzelmek stabilitásában és a bizalomban. Ellentétben a relativizmus azt hozta, hogy ne legyenek stabil pontok, a gyanakvás és változékonyság rombolást okoznak az emberi kapcsolatokban, miközben az életet kísérleteken keresztül élik, amelyek kevés ideig tartanak a felelősség alkalmazása nélkül. Ha az individualizmus és a realizmus látszik uralni sok mai ember lelkét, akkor nem mondhatjuk, hogy a hívők teljesen immunisak maradnak ezekkel a veszélyekkel szemben, amelyekkel találkoznak a hit továbbadásakor. A felmérés, amelyet minden kontinensen elvégeztek az Új Evangelizáció Püspöki Szinódusa alkalmából, megállapítja a következőket: a hitet passzív és privát módon élik meg, a hitre való nevelést visszautasítják, az életet és a hitet különválasztják. A keresztény gyakran nem ismeri központi magvát sem a katolikus hitének, a Hiszekegynek, teret adván így egy bizonyos vallási szinkretizmusnak és relativizmusnak, anélkül, hogy tisztában lenne a hit igazságaival és a kereszténység szabadító hatásával. Nem áll távol ma egy úgynevezett „csináld magad” vallás megalkotása.

Ehelyett vissza kell térnünk Istenhez, Jézus Krisztus Istenéhez, föl kell fedeznünk újra az Evangélium üzenetét és mélyebben beengednünk tudatunkba, hétköznapi életünkbe.

A Hit Évének katekézisében szeretnénk segítséget kínálni, hogy véghezvigyük ezt az utat, hogy visszaszerezzük és elmélyítsük a hit központi igazságait Istenről, emberről, az Egyházról, az egész szociális és kozmikus valóságról, meditálva és elmélkedve a Hiszekegy kijelentésein. Szeretném, hogy ezek a tartalmak, vagy hitigazságok (fides quae) közvetlenül kapcsolódnának életünkhöz, a létünktől megtérést kérnének, amely életet ad a hit új módjának Istenben (fides qua). Megismerni Istent, találkozni vele, elmélyíteni arcának vonásait, elgondolkozni életünkről, mert ő belép az emberi lét mélységeibe.

Az út, amelyet végigjárunk ebben az évben, növeljen mindannyiunkat a hitben és Krisztus szeretetében, hogy megtanuljuk hétköznapi döntéseinkben és cselekedeteinkben jól és szépen megélni az evangéliumi életet."

Hálaadás

Ó, hála néked, könnyek Istene:
hogy adtál nekem két síró szemet,
és fájdalmat, és bánatot is hozzá,
s egy lelket, aki sohasem nevet,

Te tettél az ősz rokonává engem,
adtál magától omló könnyeket,
hogy megsírassak minden hantra hulló,
reszketve hulló őszi levelet.

Ó, hála néked, könnyek Istene,
hogy annyi bús mosolyt adtál nekem,
s megengedéd, hogy midnent eldaloljak
egyetlen húrra hangolt lelkemen.

Tudom, ha egyszer kedvem kerekedne,
hogy húromat másra hangoljam át:
hálátlan voltomon haragra kelve,
Isten-kezeddel leszakítanád.
Wass Albert
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...