A SZENT KERESZT OLTALMÁBA AJÁNLOTT BLOG. XVI. BENEDEK PÁPA ÉS ACKERMANN KÁLMÁN ATYA TISZTELETÉRE AJÁNLOTT BLOG.

2016. február 15., hétfő

Elhunyt Hervay Ferenc Levente OCIST atya

Életének 98., papságának 72. évében elhunyt Hervay Ferenc Levente ciszterci szerzetes, tanár, történész, bibliográfus, könyvtáros. 
Nem közömbös számunkra, az oldal olvasói számára, de főképpen arra az időre gondoljunk, amikor oldalunk plébániai oldalként működött, Ackermann Kálmán atya idejében, aki Hervay Levente atyát oly sokszor látta szívesen konferenciák, szentmisék alkalmával. Közösen nagy gondot fordítottak a ciszterci múlt és emlékek ápolására, felelevenítésére. Most már közösen örvendeznek a Szent Kereszt dicsőségében!Pappá Mindszenty József veszprémi püspök szentelte 1944. május 16-án, Zircen. 1944 szeptemberében Budapesten a Trefort utcai mintagimnáziumban kezdte meg gyakorló tanári évét, de 1944 végén a front közeledtével az iskolákat bezárták, ezért elöljárói engedélyével Zircre utazott. Ott először segédlelkész, majd segéd novíciusmester, utána házgondnok, jószágfelügyelő, erdészeti felügyelő lett. 1946-ban Endrédi Vendel apát Egerbe helyezte, ahol az általános iskolában és a rend gimnáziumában tanított. Több tevékenységet végzett: osztályfőnök volt, a diákotthont vezette és a cserkészéletbe is bekapcsolódott. 1946-1952-ig az egri Szent Bernát plébánia lelkésze volt.Életéről bővebben itt olvashat.
Francia és angol nyelven is publikált!
2008-ban, egy emlékezetes és kiemelkedő Szent Erzsébet-napot szervezett Ackermann Kálmán atya. Ezen az eseményen készült képekből válogattunk most. A szentmise főcelebránsa akkor Kerekes Károly apát úr volt, aki 2009-ben halt meg. Az ő egyik versével emlékezünk. Kerekes Károly:A kereszt
az egyik kisebbet, a másik nagyobbat. 
Szülessen kunyhóba, avagy palotába, 
El van készítve az ő keresztfája.
milyen nagy a másik ember keresztfája. 
Van, aki könnyen hordja, még nevetni is tud, 
míg a másik zokog, és a földre rogy.
Hogy vérzik a válla és sebes a háta. 
Van, aki alázattal és lehajtott fővel 
viszi a keresztjét – krisztusi erővel.
minden sarkon megáll, ha lehet – leteszi. 
Van, aki dicsekszik, örül, ha megszánják, 
hazug könnyek sokszor áztatják orcáját.
abban a hiszemben, hogy vissza nem kapja. 
Van, aki félrenéz, hol jobbra, hol balra, 
segít embertársán, ő segít, te balga.
elfogadni, hej, sehogy sem akartam. 
Sírtam, lázadoztam, még össze is törtem, 
oh, csodák csodája! Összenőtt előttem.
tudtam, hogy elkísér hűen a síromba. 
Tövises utakon elgyengült a lábam, 
vittem a keresztem, meggörbült a hátam.
vittem és cipeltem a nehéz keresztfát. 
Elmentem messzire, idegen országba, 
oda is elkísért a keresztem fája.
kigúnyolnak, lettek ellenségim. 
Tövis koszorúmat a fejemre nyomják, 
könnyeim patakját szélesebbre ássák.
azért még hozzá egy fakeresztet kaptam. 
Oda van az téve gyermekem sírjára, 
egyből kettő lett a keresztem fája.
de az én keresztem súlya nem lett könnyebb. 
Naponta növekszik a keresztem súlya, 
vagy én lettem gyengébb, s a vállam nem bírja.
Azt hiszem tovább már nem is lehet vinni, 
Vérzik a szívem, lelkem roskad össze, 
De az én keresztem hű hozzám örökre.
A jó Isten áldjon meg érte Tégedet. 
Amikor meghalok, eltemetnek engem, 
letűzik síromra nagy, nehéz keresztem.
És most visszaadom Neked a keresztem. 
Csak azt az egyet kérem Tőled, én Istenem, 
Lelkemet vedd hozzád, magadhoz az égbe!

Keresztet a földön minden ember kap: 
Az a csoda azután, hogy senki sem látja, 
Van, aki büszkén viszi, hisz senki se látja, 
Van, aki morogva, zúgolódva viszi, 
Van, aki keresztjét más vállára rakja, 
Én a keresztemet fiatalon kaptam, 
Azután felvettem gyenge vállaimra, 
Elestem, felkeltem, így ment éveken át, 
Akiket szerettem, azok egytől-egyig 
Mivel keresztemet nehéznek tartottam, 
Már megöregedtem, hajam fehér lett, 
Ó, sokszor de nagyon szeretném letenni, 
Cirenei Simon, ki vinni segíted, 
Bocsásd meg Jézusom, hogy zúgolódva vittem, 
És most visszaadom Neked a keresztem. 
Csak azt az egyet kérem Tőled, én Istenem, Lelkemet vedd hozzád, magadhoz az égbe!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...